ลงทะเบียน"เราชนะ"ไม่ผ่าน ต้องเช็ก 5 จุดนี้!!

TNN ONLINE

WEALTH

ลงทะเบียน"เราชนะ"ไม่ผ่าน ต้องเช็ก 5 จุดนี้!!

ลงทะเบียนเราชนะไม่ผ่าน ต้องเช็ก 5 จุดนี้!!

คลังเปิด 5 จุดที่ผิดบ่อย ทำให้ประชาชนลงทะเบียน "เราชนะ" ไม่ผ่าน พร้อมแนะวิธีทำอย่างไรให้สำเร็จ

วันนี้ ( 30 ม.ค.64 ) กระทรวงการคลังได้เปิดเผยข้อมูลการลงทะเบียนร่วมมาตรการ "เราชนะ" ซึ่งที่ผ่านมายังมีประชาชนสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการลงทะเบียนเข้ามาจำนวนมาก โดยพบว่า มี 5 จุด ที่ประชาชนยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง และทำให้ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ได้แก่

1. การใส่รายละเอียดชื่อไม่ถูกต้อง โดยระบบลงทะเบียนไม่จำเป็นต้องใส่คำนำหน้าพร้อมชื่อในช่อง "ชื่อ" ให้พิมพ์ชื่อลงไปได้เลย

2. ช่อง "ชื่อกลาง " ไม่จำเป็นต้องใส่ เนื่องจากมีเมนูเลือก "คำนำหน้า" อยู่แล้ว

3. ช่อง "นามสกุล" เช่น นามสกุลเว้นวรรคผิด

4. ช่อง"เลขประจำตัวประชาชน" เช่น ใส่ตัวเลขไม่ครบทั้ง 13 หลัก

5. ช่อง"รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน" ส่วนใหญ่มักใส่ผิด โดยเพิ่ม เครื่องหมาย"-" ไปด้วย ซึ่งไม่ถูกต้อง


สำหรับวิธีการลงทะเบียน "เราชนะ" ให้สำเร็จ ให้ปฏิบัติดังนี้

1. เลขบัตรประจำตัวประชาชน ต้องถูกต้องและครบทั้ง 13 หลัก ไม่ต้องใส่ขีดคั่นกลางระหว่างตัวเลข

2. ชื่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี) นามสกุล ต้องตรวจดูสระและคำสะกดให้ดี เช่น "สระ เอ" หรือ "สระ แอ" เป้นต้น และไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ เนื่องจากระบบลงทะเบียน มีเมนู เลือก "คำนำหน้า" อยู่แล้ว

3. รหัสหลังบัตร 12 หลัก จะต้องไม่ใส่เครื่องหมาย "-" ขั้นตัวเลขและอักษร โดย 2 ตัวแรก คือ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และ 10 ตัวหลังเป็น ตัวเลข

4. หากยังใช้บัตรประชาชนรูปแบบเก่า ให้รีบไปเปลี่ยนเป็นบัตรแบบ Smart Card เพื่อให้มีเลขรหัสหลังบัตรที่ถูกต้อง

5. เมื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียนแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนกดยืนยันข้อมูล

6.เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ให้หมั่นตรวจสอบสถานะลงทะเบียนผ้าน www.เราชนะ.com

7. หากยังพบว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จ สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ทันที หลังจากมีข้อความแจ้งเตือน


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง