TNN online ปลดฟ้าผ่าอีกราย!“แสนสิริ”เลิกจ้าง 600 คนเช่นพิษโควิด-19 

TNN ONLINE

Wealth

ปลดฟ้าผ่าอีกราย!“แสนสิริ”เลิกจ้าง 600 คนเช่นพิษโควิด-19 

ปลดฟ้าผ่าอีกราย!“แสนสิริ”เลิกจ้าง 600 คนเช่นพิษโควิด-19 

ช็อกวงการอสังหาริมทรัพย์! บริษัท พลัส พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัดในเครือ "แสนสิริ" ยื่นหนังสือเลิกจ้างพนักงานในเครือกว่า 600 คน

วันนี้ (19 ก.ย.63) บริษัท พลัส พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทในเครือ "แสนสิริ" ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์อันดับต้น ๆ ของเมืองไทย ได้ยื่นหนังสือเลิกจ้างพนักงานในเครือกว่า  600 คน จากพนักงานทั้งหมดประมาณ 4,000 คน แบบฟ้าผ่า ส่งผลให้พนักงานที่ได้รับหนังสือสั่งปลดแบบกะทันหันต่างตั้งตัวไม่ทัน เนื่องจากไม่มีสัญญานเตือนใดๆออกมาก่อนหน้านี้ 

โดยในหนังสือการเลิกจ้าง ระบุเหตุผลว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เป็นผลให้ปริมาณความต้องการของลูกค้าในตลาดอสังหาริมทรัพย์ลดลงอย่างชัดเจน ดังนั้นจำนวนงานหรือโครงการที่จะเปิดขายมีปริมาณลดลง และไม่สมดุลกับโครงสร้างขององค์กร กระบวนการทำงาน และกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างองค์กร กระบวนการทางธุรกิจ และกำลังคน ให้สอดคล้องกับจำนวนงาน หรือโครงการที่มีปริมาณลดลง เพื่อให้องค์กรโดยรวมสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับลดกำลังคน เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงาน โครงสร้างองค์กร และกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว

ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นและเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลิกจ้างท่าน โดยท่านจะพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และภายใต้กฎหมายแรงงาน และข้อบังคับการทำงานของบริษัท ท่านมีสิทธิได้รับเงินดังต่อไปนี้  เพื่อเป็นการตอบแทนการเลิกจ้างนั้น แยกเป็นรายการดังต่อไปนี้ 1.สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า , 2. ค่าชดเชย (เท่ากับอัตราจ้างสุดท้าย 180 วัน) 3.ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี (ตามส่วนวันหยุดพักผ่อนประจำปี ซึ่งพนักงานพึงมีสิทธิ จำนวน 7 วัน)

บริษัทขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านให้ความร่วมแรงร่วมใจในการทำงานให้บริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา และขออำนวยอวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในอนาคตต่อไป หากในอนาคตเมื่อบริษัทผ่านพ้นวิกฤตติในครั้งนี้ และมีตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับท่าน บริษัทจะพิจารณาท่านเป็นลำดับแรก  

อย่างไรก็ตาม จากกรณีดังกล่าวบริษัทฯจะดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานทั้ง 600 คนตามกฎหมาย


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง