การบินไทยลุ้น! ศาลฯนัดฟังคำสั่งแผนฟื้นฟู 14 ก.ย.นี้

TNN ONLINE

WEALTH

การบินไทยลุ้น! ศาลฯนัดฟังคำสั่งแผนฟื้นฟู 14 ก.ย.นี้

การบินไทยลุ้น! ศาลฯนัดฟังคำสั่งแผนฟื้นฟู 14 ก.ย.นี้

ศาลล้มละลายกลาง นัดฟังคำสั่งแผนฟื้นฟู "การบินไทย" 14 ก.ย.นี้

วันนี้( 25 ส.ค.63) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัท และรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า ศาลล้มละลายกลางนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการการบินไทยเป็นนัดสุดท้าย โดยมีทนายฝ่ายการบินไทยเป็นผู้ถามค้านพยานต่อศาล ซึ่งมีเจ้าหนี้ผู้คัดค้านที่ 11 คือ บริษัท ดาต้าโปรดักส์ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด นำเสนอพยานขึ้นเบิกความต่อศาล สำหรับภาพรวมกระบวนการไต่สวนคำร้องเป็นไปอย่างราบรื่นและมีแนวโน้มที่ดี ซึ่งศาลกำหนดนัดฟังคำสั่งในคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนในวันที่ 14 ก.ย.นี้ เวลา 10.00 น.

ทั้งนี้ เมื่อกระบวนการไต่สวนเสร็จสิ้นและศาลมีคำสั่งให้การบินไทยฟื้นฟูกิจการพร้อมตั้งคณะผู้ทำแผนที่การบินไทยเสนอ กรมบังคับคดีจะดำเนินการแจ้งเจ้าหนี้ทุกรายให้ทราบถึงขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับชำระหนี้ ซึ่งสามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ โดยเจ้าหนี้ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายใน 1 เดือน นับแต่คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สำหรับกรณีผู้ที่ถือบัตรโดยสารการบินไทย สามารถเก็บบัตรโดยสารไว้ใช้เดินทางกับการบินไทยหรือไทยสมายล์ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจะแลกเป็น Travel Voucher นำมาใช้แทนเงินสดในการออกบัตรโดยสารของการบินไทยหรือไทยสมายล์ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยสามารถมีสิทธิในการใช้บัตรโดยสารของการบินไทยภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ไม่ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้หรือดำเนินการทางกฎหมายใดๆ

นอกจากนี้ หากศาลมีคำสั่งให้การบินไทยฟื้นฟูกิจการและตั้งคณะผู้ทำแผน การบินไทยจะเชิญเจ้าหนี้กลุ่มต่างๆ มารับฟังการจัดทำร่างแผนฟื้นฟูกิจการในเบื้องต้นเพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับทราบถึงความคืบหน้าของการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อไป


ข่าวแนะนำ