TNN online อังกฤษทดสอบเครื่องยนต์จรวดที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานบางส่วนจากขยะพลาสติก

TNN ONLINE

Tech

อังกฤษทดสอบเครื่องยนต์จรวดที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานบางส่วนจากขยะพลาสติก

อังกฤษทดสอบเครื่องยนต์จรวดที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานบางส่วนจากขยะพลาสติก

อังกฤษทดสอบเครื่องยนต์จรวดที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานบางส่วนจากขยะพลาสติก

Pulsar Fusion บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอวกาศในประเทศอังกฤษทดสอบต้นแบบจรวดไฮบริดที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงจรวดผสมเชื้อเพลิงจากการรีไซเคิลขยะพลาสติก แนวคิดที่ต้องการสร้างเครื่องยนต์จรวดสีเขียวรูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทยังพยายามพัฒนาเครื่องยนต์นิวเคลียร์ฟิวชั่นสำหรับใช้ขับเคลื่อนยานอวกาศเดินทางในอวกาศด้วยความเร็วที่มากกว่ายานอวกาศในปัจจุบัน


บริษัทมองเห็นปัญหาการขยะพลาสติกบนโลกที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นในทุก ๆ วันและด้วยส่วนประกอบบางอย่างของขยะพลาสติก เช่น โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) สามารถนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเชื้อเพลิงจรวด การทดสอบครั้งนี้มีขึ้นบริเวณฐานทัพทางทหารของกระทรวงกลาโหมของสหราชอาณาจักรในเมือง Salisbury ตอนใต้ของประเทศอังกฤษ


เทคโนโลยีเครื่องยนต์จรวดที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานบางส่วนจากขยะพลาสติกถูกออกแบบให้ใช้งานสำหรับการส่งจรวดขึ้นสู่อวกาศการเผาไหม้ของเครื่องยนต์เกือบทั้งหมดเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศโลก ก่อนหน้านี้แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องยนต์จรวดในลักษณะดังกล่าวเคยมีการทดสอบมาแล้วโดยบริษัท Virgin Galactic ในช่วงปี 2014 อย่างไรก็ตามแผนการดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปและเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงจรวดรูปแบบอื่น


นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องยนต์จรวดที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานบางส่วนจากขยะพลาสติกบริษัท Pulsar Fusion ยังให้ความสนใจพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องยนต์นิวเคลียร์ฟิวชั่นสำหรับใช้ขับเคลื่อนยานอวกาศเดินทางในอวกาศด้วยความเร็วสูงโดยใช้พลังงานจากฮีเลียม 3 ที่มีอยู่บนดวงจันทร์ ในทางทฤษฎีหากเครื่องยนต์นิวเครียร์ฟิวชั่นประสบความสำเร็จจะสามารถลดเวลาในการเดินทางระหว่างโลกไปยังดาวอังคารลงได้ครึ่งหนึ่ง


เครื่องยนต์นิวเคลียร์ฟิวชั่นใช้หลักการของนิวเคลียร์ฟิวชั่น ปฏิกิริยาที่เกิดจากการที่นิวเคลียสของอะตอมธาตุเบาหลอมตัวกันเป็นนิวเคลียสที่หนักกว่าเดิม มวลของธาตุเบาที่รวมกันจะหายไปเล็กน้อยซึ่งส่วนที่หายไปได้เปลี่ยนแปลงเป็นพลังงาน การควบคุมปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง ปัจจุบันบริษัทอยู่ในช่วงของการพัฒนาต้นแบบเครื่องยนต์นิวเคลียร์ฟิวชั่นและเทคโนโลยีเครื่องยนต์จรวดที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานบางส่วนจากขยะพลาสติก แม้ว่าทั้ง 2 แนวคิดจะมีความน่าสนใจแต่เทคโนโลยีอวกาศจำเป็นต้องใช้เวลาในการวิจัยพัฒนาอีกหลายขั้นตอนก่อนการทดสอบใช้งานจริงเพื่อขนส่งดาวเทียมหรือมนุษย์อวกาศในอนาคต
ข้อมูลจาก newatlas.com

ภาพจาก pulsarfusion.com