TNN online เลือกตั้ง 2566 ค่าไฟแพง แต่ละพรรคมีนโยบายแก้ปัญหาอย่างไร

TNN ONLINE

Tech

เลือกตั้ง 2566 ค่าไฟแพง แต่ละพรรคมีนโยบายแก้ปัญหาอย่างไร

เลือกตั้ง 2566 ค่าไฟแพง แต่ละพรรคมีนโยบายแก้ปัญหาอย่างไร

สำรวจนโยบายแก้ปัญหาค่าไฟแพงของแต่ละพรรคการเมืองในการเลือกตั้งปี 2566 นี้ ซึ่งมีการใช้นโยบายการเมืองและเทคโนโลยีจากหลากหลายพรรค

เลือกตั้ง 2566 ค่าไฟแพง แต่ละพรรคมีนโยบายแก้ปัญหาอย่างไร


ฤดูร้อน, ต้นทุนพลังงานสูง, กำลังการผลิตที่ไม่นิ่ง และอีกหลายปัจจัยที่ทำให้ราคาค่าใช้ไฟฟ้าที่แต่ละครัวเรือนในประเทศไทยต้องจ่าย นโยบายแต่ละพรรคการเมืองจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรในศึกการเลือกตั้ง 2566 นี้


1. นโยบายแก้ปัญหาค่าไฟแพงของพรรครวมไทยสร้างชาติ


หนึ่งในนโยบายสำคัญของพรรครวมไทยสร้างชาติที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและแคนดิเดตของพรรคเป็นแกนนำได้เปิดเผยนโยบายการตรึงราคาค่าไฟฟ้าให้กลุ่มเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย โดยคำนวณไว้โดยประมาณที่ราคา 3.90 บาทต่อหน่วย 


2. นโยบายแก้ปัญหาค่าไฟแพงของพรรคพลังประชารัฐ


พรรคพลังประชารัฐประกาศนโยบายลดค่าไฟฟ้าสำหรับภาคครัวเรือนให้เหลือหน่วยละ 2.50 บาทต่อหน่วย โดยเป็นมาตรการเพื่อการลดค่าครองชีพให้กับประชาชน ทั้งนี้ ยังมีข่าวการเปิดตัวนโยบายโซลาร์ประชารัฐ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ภาคประชาชนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อนำไฟฟ้าส่งขายให้กับภาครัฐอีกทางหนึ่งด้วย


3. นโยบายแก้ปัญหาค่าไฟแพงของพรรคภูมิใจไทย


หนึ่งในกระแสสังคมออนไลน์มาแรงตกเป็นของพรรคภูมิใจไทย จากการเปิดตัวนโยบายให้ทุกครัวเรือนในไทยมีแผงโซลาร์เซลล์ใช้งานได้ฟรี ซึ่งอ้างว่าจะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้มากกว่าเดือนละ 450 บาท ด้วยการขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาล เป็นการลดภาระค่าไฟฟ้าต่อเนื่อง 25 ปี ซึ่งพ่วงด้วยสิทธิ์ในการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าเพื่อให้ใช้คู่กับแผงโซลาร์เซลล์ด้วยเช่นกัน


4. นโยบายแก้ปัญหาค่าไฟแพงของพรรคชาติพัฒนากล้า


ในขณะที่พรรคชาติพัฒนากล้าชูหลักการรื้อโครงสร้างราคาพลังงานในทุกมิติ เพื่อทำให้ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ถูกลง รวมถึงยังชูนโยบายแยกการจัดการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อควบคุมต้นทุนให้กลับมาอยู่ภายใต้การบริหารของรัฐ ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้ค่าไฟฟ้าถูกลงอย่างยั่งยืน


5. นโยบายแก้ปัญหาค่าไฟแพงของพรรคเพื่อไทย


พรรคเพื่อไทยชูนโยบายลดค่าครองชีพทันทีที่ได้เป็นรัฐบาลรวมไปถึงค่าไฟฟ้าด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม อ้างอิงจากหน้าเว็บไซต์ของพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้ระบุว่าจะลดค่าไฟฟ้าอย่างไรและลดให้เหลือราคาเท่าไหร่ แต่พร้อมกันนี้ยังได้นำเสนอนโยบายเจรจาผลประโยชน์พื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชาที่เป็นแหล่งพลังงานสำคัญ รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในอนาคต


6. นโยบายแก้ปัญหาค่าไฟแพงของพรรคก้าวไกล


พรรคก้าวไกลชูนโยบายหลากหลายมาตรการสำหรับการจัดการค่าไฟฟ้า ตั้งแต่การเสนอให้ประชาชนสามารถแหล่งซื้อไฟฟ้าเองได้เพื่อให้เกิดการแข่งกันการผลิตในราคาถูก พร้อมนำระบบการขนส่งไฟฟ้ากลับมาให้รัฐบาลดูแลโดยตรง พร้อมทั้งสร้าง “ค่าไฟแฟร์” ลดค่าไฟฟ้าให้ได้อย่างน้อย 70 สตางค์ต่อหน่วย อีกทั้งมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้อิสระ มีการประกันราคารับซื้อพลังงานไฟฟ้าที่หน่วยละ 2.20 บาท


ทั้งนี้ ค่าเอฟที (Ft) นั้นย่อมาจาก Fuel Adjustment Charge เป็นค่าบริการที่คำนวณจากการผันแปรของต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ค่าไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือน การปรับค่าไฟฟ้า Ft เดิมดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการกำกับดูแลอัตราค่าไฟฟ้าและค่าบริการ ค่า Ft มีการปรับปรุงทุก ๆ 4 เดือน


ที่มาข้อมูล พรรคพลังประชารัฐ, พรรคเพื่อไทย, พรรคก้าวไกล, พรรคภูมิใจไทย, พรรครวมไทยสร้างชาติพรรคชาติพัฒนากล้า

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง