TNN online เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร (กทม.) สรุปครบทุกหมายเลข ใครได้หมายเลขอะไร เช็กที่นี่

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร (กทม.) สรุปครบทุกหมายเลข ใครได้หมายเลขอะไร เช็กที่นี่


คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป และลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขต ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 3-7 เมษายน 2566 เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนั้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้สรุปผลการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย www.bora.dopa.go.th หรือ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart Vote 


เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

หากพบว่าไม่มีรายชื่อหรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งเพิ่มขึ้นมาขอให้ดำเนินการยื่นคำร้องแจ้งเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นี้


ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง

ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าตามสถานที่ที่ได้ลงทะเบียนไว้  ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่ 08.00-17.00 น.


รายละเอียดรายชื่อ-หมายเลขผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร (กทม.) จำนวน 33 เขตเลือกตั้ง


เขตเลือกตั้งที่ 1 

เขตพระนคร, เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, เขตสัมพันธวงศ์, เขตดุสิต (ยกเว้นแขวงถนนนครไชยศรี) และเขตบางรัก

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค


เขตเลือกตั้งที่ 2 

เขตสาทร เขตปทุมวัน เขตราชเทวี

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค


เขตเลือกตั้งที่ 3 

เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค


เขตเลือกตั้งที่ 4 

เขตคลองเตย เขตวัฒนา

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค


เขตเลือกตั้งที่ 5 

เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง (ยกเว้นแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์)

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค

 

เขตเลือกตั้งที่ 6 

เขตพญาไท เขตดินแดง

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค


เขตเลือกตั้งที่ 7 

เขตบางซื่อ เขตดุสิต (เฉพาะแขวงถนนนครไชยศรี)

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค


เขตเลือกตั้งที่ 8 

เขตหลักสี่ (ยกเว้นแขวงตลาดบางเขน), เขตจตุจักร (ยกเว้นแขวงจันทรเกษมและแขวงเสนานิคม)

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค

 

เขตเลือกตั้งที่ 9 

เขตบางเขน (ยกเว้นแขวงท่าแร้ง) เขตจตุจักร (เฉพาะแขวงจันทรเกษมและแขวงเสนานิคม) เขตหลักสี่ (เฉพาะแขวงตลาดบางเขน)

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค

 

เขตเลือกตั้งที่ 10 

เขตดอนเมือง

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค


เขตเลือกตั้งที่ 11 

ประกอบด้วย เขตสายไหม (ยกเว้นแขวงออเงิน)

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค


เขตเลือกตั้งที่ 12 

เขตสายไหม (เฉพาะแขวงออเงิน) เขตบางเขน (เฉพาะแขวงท่าแร้ง) เขตลาดพร้าว (เฉพาะแขวงจรเข้บัว)

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค


เขตเลือกตั้งที่ 13  

เขตลาดพร้าว (ยกเว้นแขวงจรเข้บัว) เขตบึงกุ่ม (ยกเว้นแขวงคลองกุ่ม)

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค


เขตเลือกตั้งที่ 14 

ประกอบด้วย เขตวังทองหลาง (เฉพาะแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์) เขตบางกะปิ

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค


เขตเลือกตั้งที่ 15 

เขตคันนายาว เขตบึงกุ่ม (เฉพาะแขวงคลองกุ่ม)

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค


เขตเลือกตั้งที่ 16 

เขตคลองสามวา (ยกเว้นแขวงสามวาตะวันออกและแขวงทรายกองดินใต้)

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค


เขตเลือกตั้งที่ 17 

เขตหนองจอก (ยกเว้นแขวงโคกแฝด แขวงลำผักชี และแขวงลำต้อยติ่ง) เขตคลองสามวา (เฉพาะแขวงสามวาตะวันออกและแขวงทรายกองดินใต้)

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค


เขตเลือกตั้งที่ 18 

เขตหนองจอก (เฉพาะแขวงโคกแฝด แขวงลำผักชี และแขวงลำต้อยติ่ง) เขตลาดกระบัง (เฉพาะแขวงลำปลาทิว) เขตมีนบุรี (เฉพาะแขวงแสนแสบ) 

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค


เขตเลือกตั้งที่ 19 

เขตมีนบุรี (ยกเว้นแขวงแสนแสบ) เขตสะพานสูง (ยกเว้นแขวงทับช้าง)

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค


เขตเลือกตั้งที่ 20 

เขตลาดกระบัง (ยกเว้นแขวงลำปลาทิว)

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค


เขตเลือกตั้งที่ 21 

เขตประเวศ (เฉพาะแขวงหนองบอน) เขตสะพานสูง (เฉพาะแขวงทับช้าง)

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค


เขตเลือกตั้งที่ 22 

เขตสวนหลวง เขตประเวศ (เฉพาะแขวงหนองบอน)

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค


เขตเลือกตั้งที่ 23 

เขตพระโขนง เขตบางนา

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค


เขตเลือกตั้งที่ 24 

เขตธนบุรี (ยกเว้นแขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจี และแขวงบางยี่เรือ) เขตคลองสาน เขตราษฎร์บูรณะ (เฉพาะแขวงบางปะกอก)

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค


เขตเลือกตั้งที่ 25  

เขตทุ่งครุ เขตราษฎร์บูรณะ (ยกเว้นแขวงบางปะกอก)

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค


เขตเลือกตั้งที่ 26 

เขตบางขุนเทียน (เฉพาะแขวงท่าข้าม) เขตจอมทอง (ยกเว้นแขวงบางขุนเทียน)

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค


เขตเลือกตั้งที่ 27 

เขตบางบอน (เฉพาะแขวงบางบอนใต้และแขวงคลองบางบอน) เขตบางขุนเทียน (ยกเว้นแขวงท่าข้าม)

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค


เขตเลือกตั้งที่ 28 

เขตจอมทอง (เฉพาะแขวงบางขุนเทียน) เขตบางบอน (ยกเว้นแขวงบางบอนใต้และแขวงคลองบางบอน) เขตหนองแขม (เฉพาะแขวงหนองแขม)

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค


เขตเลือกตั้งที่ 29 

เขตบางแค (เฉพาะแขวงบางแคเหนือและแขวงบางไผ่) เขตหนองแขม (ยกเว้นแขวงหนองแขม)

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค


เขตเลือกตั้งที่ 30 

เขตบางแค (ยกเว้นแขวงบางแคเหนือและแขวงบางไผ่) เขตภาษีเจริญ (เฉพาะแขวงบางหว้า แขวงบางด้วน และแขวงคลองขวาง)

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค


เขตเลือกตั้งที่ 31 

เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน (ยกเว้นแขวงบางเชือกหนัง)

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค


เขตเลือกตั้งที่ 32 

เขตบางกอกน้อย (เฉพาะแขวงศิริราช) เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ (ยกเว้นแขวงบางหว้า แขวงบางด้วน และแขวงคลองขวาง) เขตตลิ่งชัน (เฉพาะแขวงบางเชือกหนัง) เขตธนบุรี (เฉพาะแขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจีและแขวงบางยี่เรือ)

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค


เขตเลือกตั้งที่ 33 

เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย (ยกเว้นแขวงศิริราช)

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตกทม. สรุปครบทุกเบอร์-ทุกพรรค

ข้อมูลจาก กรุงเทพมหานคร / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

ภาพจาก กรุงเทพมหานคร / TNN ONLINEข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง