TNN online สิงคโปร์พัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายด้วยการใช้ลำแสงเลเซอร์

TNN ONLINE

Tech

สิงคโปร์พัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายด้วยการใช้ลำแสงเลเซอร์

สิงคโปร์พัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายด้วยการใช้ลำแสงเลเซอร์

ทรานส์เซเลสเชียล (Transcelestial) บริษัทสตาร์ตอัปสิงคโปร์พัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ด้วยการใช้ลำแสงเลเซอร์

ทรานส์เซเลสเชียล (Transcelestial) บริษัท สตาร์ตอัปผู้ให้บริการสัญญาณอินเตอร์แบบไร้สาย ได้เตรียมขยายโครงข่ายการใช้งานให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีการกระจายสัญญาณด้วยเลเซอร์ และช่วยลดต้นทุนในการติดตั้งให้น้อยลง 


สัญญาณอินเทอร์เน็ตถือเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญมากขึ้น เรื่อย ๆ เพราะช่วยให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น และด้วยประโยชน์ของการใช้งานนี้เอง ทำให้บริษัทสตาร์ตอัปผู้ให้บริการเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ในประเทศสิงคโปร์ ได้เตรียมพัฒนาอุปกรณ์เพื่อขยายช่องทางการให้บริการอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น


แม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะมีให้บริการอย่างแพร่หลาย แต่ก็ยังมีกลุ่มคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการนี้ได้ ด้วยเหตุผลของความห่างไกลของพื้นที่ ทำให้การเข้าไปติดตั้งเป็นด้วยความยากลำบาก และมีต้นทุนที่สูง บริษัท ทรานส์เซเลสเชียล (Transcelestial) จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ด้วยการใช้ลำแสงเลเซอร์


โรหิต จา (Rohit Jha) ผู้บริหารบริษัท ทรานส์เซเลสเชียล (Transcelestial) ได้เริ่มระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยเทคโนโลยีที่บริษัทกำลังพัฒนานี้ จะเป็นการนำลำแสงเลเซอร์มาใช้งาน ซึ่งจะมาแทนที่การส่งข้อมูลด้วยสายเคเบิลใยแก้ว ที่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษาค่อนข้างสูง


เซ็นทอรี่ (Centuari) เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท ทรานส์เซเลสเชียล (Transcelestial) มีขนาดเล็กเท่ากับกล่องรองเท้า เพื่อใช้เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายด้วยแสงเลเซอร์ ซึ่งได้มีการทดสอบการเชื่อมต่อแบบ 5G ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ (University of Technology Sydney) และบริษัทผู้พัฒนาได้เตรียมที่จะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในอวกาศ โดยจะทดลองใช้ในกลุ่มดาวที่มีวงโคจรต่ำ เพื่อให้สงสัญญาณกลับมายังพื้นโลก


การใช้งานอุปกรณ์เซ็นทอรี่ (Centuari) จะเริ่มต้นด้วยการติดตั้งอุปกรณ์บนยอดตึกสูง หรือเสาสัญญาณโทรศัพท์ เพื่อเชื่อมโยงสัญญาณของอุปกรณ์แต่ละตัวที่อยู่ในระยะ 2-3 กิโลเมตร ดังนั้นการใช้งานอินเตอร์เน็ตในอนาคตนั้นไม่จำเป็นต้องใช้สายเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณอีกต่อไป เพราะได้มีการนำลำแสงเลเซอร์เข้ามาใช้งาน ซึ่งมีความปลอดภัยกว่าการใช้งานสายเคเบิลใยแก้ว และช่วยลดต้นทุนไปได้ส่วนหนึ่ง


ที่มาของข้อมูล Techcrunch  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง