TNN online เอเอฟซีส่งหนังสือถึงไทย "อดเป็นเจ้าภาพและใช้ธงชาติลงแข่งกีฬาในช่วงนี้"

TNN ONLINE

กีฬา

เอเอฟซีส่งหนังสือถึงไทย "อดเป็นเจ้าภาพและใช้ธงชาติลงแข่งกีฬาในช่วงนี้"

เอเอฟซีส่งหนังสือถึงไทย อดเป็นเจ้าภาพและใช้ธงชาติลงแข่งกีฬาในช่วงนี้

เอเอฟซี ส่งหนังสือถึง สมาคมฟุตบอลไทย ชี้แจงสิทธิ์จากบทลงโทษของ WADA ไม่สามารถเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และห้ามใช้ธงชาติทั้งในและต่างประเทศ ยกเว้นบนชุดแข่งเท่านั้น

วันนี้ (18 พ.ย. 64) ตามที่ องค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency: WADA) ได้มีบทลงโทษ ประเทศไทย เนื่องจากยังไม่ได้ปฏิบัติตาม 2021 WADA Code หรือธรรมนูญขององค์กรในด้านของการบังคับใช้กฎหมายนั้น

เอเอฟซีส่งหนังสือถึงไทย อดเป็นเจ้าภาพและใช้ธงชาติลงแข่งกีฬาหลังจากนี้

ล่าสุด สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (AFC) ได้ส่งหนังสือถึง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ชี้แจงข้อจำกัดที่กระทบกับ สมาคมฯ และสโมสรสมาชิก สรุปดังนี้

1.สมาคมฯ สามารถจัดการแข่งขันที่เป็นการแข่งขันนัดเดียว (One-Off Match) ได้ และอนุญาตให้ตัวแทน (ทีมชาติ และ สโมสร) เข้าร่วมการแข่งขันแบบ One-Off Match ที่จัดขึ้นในต่างประเทศได้

2.สมาคมฯ ไม่สามารถจัดการแข่งขันใดๆ ในประเทศไทย ทั้งการแข่งขันระดับสโมสรและทีมชาติ รวมถึงการเสนอตัวจัดการแข่งขันในรูปแบบสนามกลาง (Centralized Competitions) หรือการแข่งขันที่เป็นส่วนหนึ่งของรายการแข่งขัน เช่น รอบคัดเลือก (Qualifying competition held on a centralized basis)

3.สมาคมฯ สามารถส่งตัวแทน (ทีมชาติ และ สโมสร) เข้าร่วมทำการแข่งขันในต่างประเทศได้

4.สมาคมฯ สามารถจัดการแข่งขันที่ได้รับสิทธิ์ ก่อนหน้าคำตัดสินบทลงโทษของ WADA

5.ธงชาติไทย ไม่สามารถปรากฎได้ในการแข่งขันระดับทีมชาติและสโมสร ที่จัดขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งนี้ ธงชาติไทย ที่ปรากฎบนชุดแข่งขันได้รับการยกเว้น