TNN online กระทรวงแรงงานขยายโครงการปล่อยกู้นายจ้างดอกเบี้ย0%ถึงส.ค.65

TNN ONLINE

สังคม

กระทรวงแรงงานขยายโครงการปล่อยกู้นายจ้างดอกเบี้ย0%ถึงส.ค.65

กระทรวงแรงงานขยายโครงการปล่อยกู้นายจ้างดอกเบี้ย0%ถึงส.ค.65

กระทรวงแรงงานขยายโครงการปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0% ไปถึงเดือนสิงหาคม 2565 ช่วยสถานประกอบกิจการพัฒนาฝีมือลูกจ้าง

วันนี้ (16ก.ย.64) นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เผยถึงการขยายโครงการปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0% ไปถึงเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อเป็นมาตรการจูงใจให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่เป็นลูกจ้างให้มีทักษะฝีมือเพิ่มสูงขึ้น

อธิบดี กพร.กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันเริ่มทรงตัว ยอดผู้ติดเชื้อลดลง ประชาชนได้รับวัคซีนมากขึ้น ทำให้มาตรการป้องกันต่าง ๆ เริ่มคลี่คลาย ดังนั้น กระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงมอบหมายให้ กพร.ขับเคลื่อนนโยบายจัดการความเสี่ยง ด้วยแนวทางเยียวยาความเดือดร้อนของกำลังแรงงานของประเทศ

ที่ผ่านมา ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการที่ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือของลูกจ้างเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สามารถกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปลอดดอกเบี้ย (ดอกเบี้ย 0%) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ไปแล้ว 48 บริษัท รวมเงินกว่า 30 ล้านบาท

จากเดิมหมดเขตยื่น 15 กรกฎาคม 2564 กพร.ได้จัดสรรงบประมาณจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวน 30 ล้านบาท ให้สถานประกอบกิจการกู้ยืมแบบไม่มีดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2565 ในวงเงินกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เพื่อนำเงินไปใช้ในการพัฒนาทักษะ หรือนำไปใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ทั้งนี้ กพร. มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ให้บริการรับคำขอกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สถานประกอบกิจการที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้ยืมได้ที่ สพร. และ สนพ.ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยสามารถยื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2565

ข่าวแนะนำ