คาราบาวมอบวิตามินซี เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้บุคลากรทางการแพทย์

TNN ONLINE

สังคม

คาราบาวมอบวิตามินซี เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้บุคลากรทางการแพทย์

 คาราบาวมอบวิตามินซี  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้บุคลากรทางการแพทย์

คาราบาวกรุ๊ปมอบวิตามินซีให้หน่วยงานท้องถิ่นบริการด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนพื้นที่เขตบางประกง เพื่อส่งมอบกำลังใจ- สร้างภูมิคุ้มกันช่วงโควิด

นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และน.ส.กนกกร ใจชื่น ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด มอบเครื่องดื่มวิตามินซี “วู้ดดี้ ซี+ ล็อค” ให้กับหน่วยงานท้องถิ่นที่ดูแลและให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางปะกง


สำหรับโรงพยาบาลบางปะกง รับมอบโดยนายแพทย์สุธน คุณรักษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิมพา รับมอบโดย นางสาวพรทิพย์ มิ่งเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิมพา และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบโดย น.ส.หัฎฐริภิม ณมงคลบุญวงษ์ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งมอบให้เป็นกำลังใจ และช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19


อย่างไรก็ตาม การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีตัวเลขสูงขึ้นทุกวัน ส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวไทยในวงกว้างอย่างรวด เร็ว ทำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเสียสละความปลอดภัยส่วนตัว และต้องทำงานอย่างเหน็ดเนื่อยเนื่องจากมีผู้ป่วยและ ผู้ที่เดือดร้อนมาติดต่อขอเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเป็นส่วนหนึ่งสนับ

สนุน การทำงานเพื่อสังคมของหน่วยงานต่างๆ ที่ช่วยเหลือประชาชนท่ามกลางวิกฤติการณ์นี้

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง