ประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน ตั้งแต่วันนี้ คาดยาวไปจนถึงเดือนพ.ค.

TNN ONLINE

สังคม

ประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน ตั้งแต่วันนี้ คาดยาวไปจนถึงเดือนพ.ค.

ประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน ตั้งแต่วันนี้ คาดยาวไปจนถึงเดือนพ.ค.

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน ตั้งแต่วันนี้ คาดจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพ.ค.

วันนี้ (27ก.พ.64) กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตนิยมวิทยา เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2564


ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยในตอนกลางวันพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่ 35 องศาเซลเซียสขึ้นไป


ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมแทน ซึ่งเป็นการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย


แต่อย่างไรก็ตามบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า และบริเวณยอดภูและยอดคอยจะมีอากาศเย็นถึงหนาวต่อไปอีกระยะหนึ่ง และคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564


ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564


(นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์)


อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา


ประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน ตั้งแต่วันนี้ คาดยาวไปจนถึงเดือนพ.ค.

ประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน ตั้งแต่วันนี้ คาดยาวไปจนถึงเดือนพ.ค.

ข่าวแนะนำ