TNN “สว.อุปกิต” ฟ้องอีก “รังสิมันต์ - อัจฉริยะ” หมิ่นประมาท

TNN

สังคม

“สว.อุปกิต” ฟ้องอีก “รังสิมันต์ - อัจฉริยะ” หมิ่นประมาท

“สว.อุปกิต” ฟ้องอีก “รังสิมันต์ - อัจฉริยะ” หมิ่นประมาท

“สว.อุปกิต” ฟ้องอีก “รังสิมันต์ - อัจฉริยะ” หมิ่นประมาท ศาลนัดไต่สวนต้น ก.ย.66

วันนี้ (19 มิ.ย.2566) นายอุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า  เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มอบหมายให้นายเรืองศักดิ์ สุขเสียงศรี และนายอัครวัฒน์ อมรวสุธันย์ ทนายความส่วนตัวยื่นฟ้องนายรังสิมันต์ โรม และนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ต่อศาลอาญา รัชดาฯ ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา หลังจากพบว่าทั้งสองคนได้มีการกระทำที่เป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาอีกครั้ง แม้จะถูกฟ้องคดีไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งการยื่นฟ้องครั้งนี้กรณีของนายรังสิมันต์ ได้เรียกค่าเสียหายอีก 20 ล้านบาท ส่วนนายอัจฉริยะ เรียกค่าเสียหายอีก 10 ล้านบาท  โดยศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีของนายอัจฉริยะวันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น.ส่วนคดีของนายรังสิมันต์ โรม ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น.


นายอุปกิต กล่าวว่า ยืนยันการฟ้องทั้ง 2 คดีดังกล่าว เป็นการใช้สิทธิตามกฏหมายเพื่อปกป้องชื่อเสียง ไม่ได้เป็นการฟ้องเพื่อปิดปาก


ทั้งนี้ก่อนหน้าเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายอุปกิต ได้ฟ้องร้องนายรังสิตมันต์ โรม คดีหมิ่นประมาท โดยเรียกค่าเสียหาย 100 ล้านบาท และวันที่ 31 มกราคม 2566 ฟ้องร้องนายอัจฉริยะ คดีหมิ่นประมาทเช่นเดียวกันโดยเรียกค่าเสียหาย 50 ล้านบาท ซึ่งคดีทั้งหมดอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

ข่าวแนะนำ