TNN ยูเนสโกรับรอง ‘คัมภีร์ใบลาน ตำนานพระธาตุพนม’ มรดกความทรงจำโลก

TNN

สังคม

ยูเนสโกรับรอง ‘คัมภีร์ใบลาน ตำนานพระธาตุพนม’ มรดกความทรงจำโลก

ยูเนสโกรับรอง ‘คัมภีร์ใบลาน ตำนานพระธาตุพนม’ มรดกความทรงจำโลก

ข่าวดี! ยูเนสโกรับรอง ‘คัมภีร์ใบลานเรื่องอุรังคธาตุ’ ตำนานพระธาตุพนม เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกแล้ว

วันนี้ ( 30 พ.ค. 66 )กรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) แจ้งข่าวดี!  “คัมภีร์ใบลานเรื่องอุรังคธาตุ” (National Collection of Palm-Leaf Manuscripts of Phra That Phanom Chronicle) หรือตำนานพระธาตุพนม ได้ผ่านการรับรองจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกแล้ว

คัมภีร์ใบลานเรื่อง อุรังคธาตุ หรือ ตำนานพระธาตุพนม เป็นเอกสารโบราณสำคัญ มีจำนวน 7 ผูก เนื้อหาเกี่ยวกับวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาฉบับพื้นถิ่นภาคอีสาน ช่วงต้นเกริ่นนำ


ยูเนสโกรับรอง ‘คัมภีร์ใบลาน ตำนานพระธาตุพนม’ มรดกความทรงจำโลก


ด้วยนิทานตำนานเมืองต่างๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งน้ำโขง คัมภีร์ใบลานถูกจารด้วยอักษรธรรมอีสาน (อักษรโบราณที่ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว) ภาษาไทย และภาษาบาลี มีทำนองการแต่งที่มีความไพเราะ แทรกคติธรรม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพทั่วไปแข็งแรง เส้นอักษรยังเห็นชัดเจน 

ยูเนสโกรับรอง ‘คัมภีร์ใบลาน ตำนานพระธาตุพนม’ มรดกความทรงจำโลก

การขึ้นทะเบียนเอกสารหรือเหตุการณ์สำคัญเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกครั้งนี้  มีรายชื่อขึ้นทะเบียนทั้งหมด 64 รายการ ประเทศไทยเสนอขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโก รอบปี ค.ศ. 2022-2023 จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หนังสือสมุดไทย เรื่อง นันโทปนันทสูตรคำหลวง และคัมภีร์ใบลานเรื่องอุรังคธาตุ ซึ่งหนังสือสมุดไทย เรื่อง นันโทปนันทสูตรคำหลวง ยังไม่ผ่านการพิจารณา โดยได้รับการแก้ไข 3 ครั้ง จึงขอให้ยูเนสโกมีคำอธิบายอย่างเป็นทางการเพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องต่อไป


ข้อมูลจาก  : รัชดา ธนาดิเรก 

ภาพจาก : ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครพนม

ข่าวแนะนำ