TNN online สมัครสอบ ก.พ. 2566 ตรวจสอบการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ได้ที่เว็บไซต์นี้

TNN ONLINE

สังคม

สมัครสอบ ก.พ. 2566 ตรวจสอบการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ได้ที่เว็บไซต์นี้

สมัครสอบ ก.พ. 2566 ตรวจสอบการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ได้ที่เว็บไซต์นี้

สมัครสอบ ก.พ. 2566 ตรวจสอบการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและรายละเอียดการสอบ ได้ที่เว็บไซต์นี้ https://job3.ocsc.go.th/

สมัครสอบ ก.พ. 2566 ตรวจสอบการประกาศรายชื่อผู้มีสมัครสอบและรายละเอียดการสอบได้ที่เว็บไซต์นี้ https://job3.ocsc.go.th/ 

ภายหลังจาก สำนักงานก.พ. ได้มีการเปิดรับสมัครการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) และแบบกระดาษ (Paper & Pencil) ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) โดยได้ปิดรับสมัครในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ) ที่ผ่านมาแล้วนั้น

สำหรับการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566  (e-Exam)  เปิดรับสมัครสอบทุกระดับ รวมทั้งสิ้น 186,158 ที่นั่งสอบ

ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

สามารถอ่านประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th

เงื่อนไขการสมัครสอบ ภาค ก ปี 2566 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง e-Exam หรือ Paper & Pencil

ตามปฏิทินการสอบ ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 สำนักงานก.พ. ได้มีการประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ

สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 (e-Exam) และ ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 (Paper & Pencil)

ตรวจสอบรายชื่อได้ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 

เว็บไซต์ : https://job3.ocsc.go.th/

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดให้อัปโหลดรูปถ่ายแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการอัปโหลดรูปถ่าย

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) สามารถอัปโหลดรูปถ่ายได้ ดังนี้

1.ผู้สมัครสอบรอบสอบที่ 1-7 ให้อัปโหลดรูปถ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2566

2.ผู้สมัครสอบรอบสอบที่ 8-14 ให้อัปโหลดรูปถ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 26 เมษายน 2566

3.ผู้สมัครสอบรอบสอบที่ 15-21 ให้อัปโหลดรูปถ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 24 พฤษภาคม 2566

โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ "สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทอรนิกส์ (e-Exam)" ประจำปี 2566 หัวข้อย่อย "อัปโหลด รูปถ่าย" แล้วกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่ออัปโหลดรูป

แบบความรู้ความสามารถทั่วไป (Paper & Pencil)  สามารถอัปโหลดรูปถ่ายได้ ดังนี้

ให้ผู้สมัครสอบอัปโหลดรูปถ่ายได้ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2566 

เข้าไปที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ "การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทอรนิกส์ (paper & pencil )" ประจำปี 2566 หัวข้อย่อย "อัปโหลด รูปถ่าย" แล้วกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่ออัปโหลดรูป

ข้อกำหนดสำหรับรูปถ่ายที่จะทำการอัปโหลดเพื่อการสมัครสอบ ก.พ. 2566

- รูปถ่ายหน้าตรง

- ไม่สวมหมวก

- ไม่สวมแว่นดำ

- พื้นหลังไม่มีลวดลาย

- ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

- ขนาดไฟล์ 40-100 kb (ประเภท JPG เท่านั้น) 

ทั้งนี้ รูปถ่ายที่อัปโหลดจะปรากฎบนบัตรประจำตัวสอบ และหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. และไม่สามารถแก้ไขได้

กรณีผู้สมัครสอบไม่ได้อัปโหลดรูปจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ 

ทั้งนี้ การไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

สมัครสอบ ก.พ. 2566 ตรวจสอบการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ได้ที่เว็บไซต์นี้

ข้อมูลจาก สำนักงาน ก.พ.

ภาพจาก TNN ONLINE / สำนักงาน ก.พ.

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง