TNN online กทม.เฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 แนวโน้มพุ่งขึ้นช่วง 27-28 มกราคมนี้

TNN ONLINE

สังคม

กทม.เฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 แนวโน้มพุ่งขึ้นช่วง 27-28 มกราคมนี้

กทม.เฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 แนวโน้มพุ่งขึ้นช่วง 27-28 มกราคมนี้

กทม.สั่งเฝ้าระวังฝุ่นละออง PM2.5 มีแนวโน้มพุ่งขึ้นในช่วง27-28 มกราคมนี้ จากสภาพอากาศที่นิ่งและปิด

กทม.สั่งเฝ้าระวังฝุ่นละออง PM2.5 มีแนวโน้มพุ่งขึ้นในช่วง27-28 มกราคมนี้ จากสภาพอากาศที่นิ่งและปิด

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร สรุปผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด)

ตรวจวัดได้ 14-42 มคก./ลบ.ม.

ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 25.9 มคก./ลบ.ม.

ค่า PM2.5 มีแนวโน้มลดลงและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีที่มีการตรวจวัด (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) 

1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)

ตั้งแต่ช่วงวันที่ 22 - 28 ม.ค. 66 อัตราการระบายค่อนข้างอ่อน (น้อยกว่า2,000-4,000m2/s) (ยกเว้นวันที่ 28 อัตราการระบายอากาศดีมาก) แต่เนื่องจากเกิดสภาวะอากาศปิดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการสะสมของฝุ่นละออง PM2.5 มีแนวโน้มค่อนข้างทรงตัวถึงลดลงเล็กน้อย และวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศา

และช่วงวันที่ 27-28 มกราคม 2566 พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลควรเฝ้าระวังการสะสมของฝุ่นละออง เนื่องจากสภาพอากาศที่นิ่งและปิด ประกอบกับมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนแผ่เข้ามา โดยพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่พื้นที่ กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้ ‼️‼️

2.จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA ไม่พบจุดความร้อนสูงผิดปกติที่ดาวเทียมจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร

3.แจ้งเตือน/ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง

- แอปพลิเคชัน AirBKK

- www.airbkk.com

- www.pr-bangkok.com

- FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

- FB: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม

- FB: กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้ประชาชนวางแผนการทำงาน การทำกิจกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ/มีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรลดระยะเวลา หรืองดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง 

ทั้งนี้ กรณีประชาชนพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งเบาะแส ผ่านทาง Traffy Fondue
ภาพจาก TNNv ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง