TNN "ตรุษจีน 2566" กทม.แนะ 5 ข้อสำคัญ ป้องกันอัคคีภัย

TNN

สังคม

"ตรุษจีน 2566" กทม.แนะ 5 ข้อสำคัญ ป้องกันอัคคีภัย

ตรุษจีน 2566 กทม.แนะ 5 ข้อสำคัญ ป้องกันอัคคีภัย

"ตรุษจีน 2566" กทม.แนะ 5 ข้อสำคัญป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน มีอะไรบ้างเช็กเลยที่นี่

"ตรุษจีน 2566" กทม.แนะ 5 ข้อสำคัญป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน มีอะไรบ้างเช็กเลยที่นี่


ตรุษจีน เป็นวันหยุดตามประเพณีของจีนที่สำคัญที่สุด ในประเทศจีน ยังมีอีกชื่อหนึ่งว่า "เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ" เพราะฤดูใบไม้ผลิตามปฏิทินจีนเริ่มต้นด้วยวันลีชุน ซึ่งเป็นวันแรกในทางสุริยคติของปีปฏิทินจีน วันดังกล่าวยังเป็นวันสิ้นสุดฤดูหนาว ซึ่งคล้ายกันกับงานเทศกาลของตะวันตก เทศกาลนี้เริ่มต้นในวันที่ 1 เดือน 1 ในปฏิทินจีนโบราณและสิ้นสุดลงในวันที่ 15


สำหรับ วันตรุษจีน 2566 โดยปีนี้มีกำหนดการดังนี้ 

-วันจ่าย ตรงกับ วันที่ 20 มกราคม 2566 

เป็นวันที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะต้องไปซื้ออาหารผลไม้และเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ 

-วันไหว้ ตรงกับ วันที่ 21 มกราคม 2566 

เป็นวันที่ทุกคนจะทำการไหว้เทพเจ้าต่าง ๆ ด้วยอาหาร ผลไม้ และเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆที่ซื้อเตรียมไว้ก่อนหน้านี้

-วันเที่ยว วันตรุษจีน ตรงกับ วันที่ 22 มกราคม 2566 

เป็นวันที่ทุกคนพากันออกไปท่องเที่ยวและแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวยงาม ไปไหว้ขอพรญาติผู้ใหญ่ พร้อมทั้งถือเคล็ดต่างๆตามธรรมเนียม เช่น งดทำบาป ไม่พูดคำหยาบฯลฯเพื่อความเป็นสิริมงคล


ล่าสุด กรุงเทพมหานคร ได้โพสต์ การป้องกันอัคคีภัย ในช่วงเทศกาลตรุษจีน 

1. การจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไหว้เจ้า การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ต้องมีภาชนะที่ไม่ติดไฟและแข็งแรงรองรับ การจุดประทัดต้องจุดในที่โล่ง การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ต้องอยู่ในลักษณะที่ไฟดับสนิทแล้วก่อนเข้านอนหรือออกนอกเคหสถาน

2. ตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟ รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากชำรุดต้องซ่อมทันที ควรปิดสวิตซ์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ และเดินสายดินเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหล

3. ปิดวาล์วแก๊สและถังแก๊สให้เรียบร้อย หลังจากประกอบอาหารเสร็จแล้ว จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยหรือเครื่องดับพลิงไว้ประจำบ้าน ศึกษาวิธีการใช้และถ่ายทอดให้ผู้พักอาศัยใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงต้องตรวจสอบและบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งาน 

4. เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารและสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ปิดทำการ ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ หรือระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว และสัญญาณเตือนภัย ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลอาคารสถานที่ ตลอด 24 ชั่วโมง

5. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้แจ้งสายด่วน  โทร. 199 หากไฟลุกลามต้องรีบออกจากสถานที่เกิดเหตุ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต


แฟ้มภาพ TNN Online

ข่าวแนะนำ