TNN "ตรุษจีน 2566" หยุดไหม ปีนี้ประกาศเป็นวันหยุดราชการหรือไม่

TNN

สังคม

"ตรุษจีน 2566" หยุดไหม ปีนี้ประกาศเป็นวันหยุดราชการหรือไม่

ตรุษจีน 2566 หยุดไหม ปีนี้ประกาศเป็นวันหยุดราชการหรือไม่

"ตรุษจีน 2566" หยุดไหม 22 มกราคม 2566 เช็กที่นี่ปีนี้รัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษหรือไม่


วันตรุษจีน 2566 หยุดไหม ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญของชาวจีนและยังเป็นวันหยุดตามประเพณีของจีนที่สำคัญที่สุดในประเทศจีน

วันตรุษจีน 2566 วันจ่าย ตรงกับ วันที่ 20 มกราคม 2566 วันไหว้ ตรงกับ วันที่ 21 มกราคม 2566 วันเที่ยว วันตรุษจีน ตรงกับ วันที่ 22 มกราคม 2566 

วันตรุษจีน 2566 เป็นวันหยุดไหม ตรุษจีนปีนี้ รัฐบาลไม่ได้มีการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม สำหรับสถานประกอบบางแห่ง หากนายจ้างและลูกจ้างส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีน วันตรุษจีนก็ถือได้ว่าเป็นวันหยุดตามประเพณี หรือหากท้องถิ่นที่สถานประกอบกิจการของนายจ้างตั้งอยู่ถือวันดังกล่าวเป็นวันหยุดตามประเพณี เมื่อลูกจ้างได้หยุดงานสามารถไปประกอบภารกิจตามประเพณีได้ ก็ถือได้ว่าวันตรุษจีนเป็นวันหยุด

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 โดยเห็นชอบเพิ่มเติม 1 วัน คือ วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องจากวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องรวมวันเสาร์-อาทิตย์ รวม 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566

เมื่อรวมวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ทำให้ปี 2566 มีวันหยุดราชการทั้งหมด 19 วัน และหากรวมวันหยุดชดเชย จะมีวันหยุดทั้งหมด 24 วัน

สำหรับวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชยในปี 2566 ประกอบด้วย

วันที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 2566

วันที่ 2 มกราคม วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 6 มีนาคม วันมาฆบูชา

วันที่ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 13-15 เมษายน วันสงกรานต์ (3 วัน)

วันที่ 17 เมษายน วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

วันที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

วันที่ 5 พฤษภาคม วันหยุดราชการที่กำหนดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

วันที่ 17 พฤษภาคม วันพระราชพิธีพืชมงคลฯ

วันที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา

วันที่ 5 มิถุนายน วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา

วันที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 1 สิงหาคม วันอาสาฬหบูชา

วันที่ 2 สิงหาคม วันเข้าพรรษา

วันที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 14 สิงหาคม วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

วันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

วันที่ 11 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

วันที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี
ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ