TNN online เปิดผลสำเร็จ APEC 2022 วางรากฐานส่งต่ออนาคตที่ดีให้กับคนรุ่นถัดไป

TNN ONLINE

สังคม

เปิดผลสำเร็จ APEC 2022 วางรากฐานส่งต่ออนาคตที่ดีให้กับคนรุ่นถัดไป

เปิดผลสำเร็จ APEC 2022 วางรากฐานส่งต่ออนาคตที่ดีให้กับคนรุ่นถัดไป

"ทิพานัน" ระบุผลสำเร็จการประชุมเอเปค วางรากฐานส่งต่ออนาคตที่ดีให้กับคนรุ่นถัดไป หวังดันไทยเป็นเมืองน่าเที่ยวน่าลงทุนระดับโลก

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค ภายใต้การผลักดันของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านพ้นไปด้วยดี เป็นที่ประจักษ์ต่อทั่วโลกที่ไทยได้แสดงศักยภาพว่ามีความพร้อมในการจัดงานระดับโลก รองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลก กำหนดทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ที่เป็นประเด็นหลักของการประชุมเอเปคในครั้งนี้  ทำให้นานาชาติเห็นความสำคัญของ BCG มากขึ้น เพราะไม่เพียงสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศ แต่ยังเสริมสร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นว่าไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ น่าลงทุน น่าท่องเที่ยว และยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่มีรูปแบบผสมผสานระหว่างเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ผลสำเร็จจากการประชุมครั้งนี้  ประเทศไทยและพี่น้องประชาชนทุกคนจะได้รับประโยชน์ในหลากหลายมิติ ที่รัฐบาลได้วางรากฐานเพื่อส่งต่ออนาคตที่ดีให้กับคนรุ่นถัดไป  ดังนั้นแม้การประชุมจะเสร็จสิ้นลงแล้ว แต่ภารกิจการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศเพื่อความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนยังคงดำเนินต่อไปโดยอาศัยปัจจัยสำคัญคือ  การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มอบรอยยิ้ม และ ข้อมูลที่ถูกต้อง การดำเนินกิจกรรมเคลื่อนไหวต่างๆ ในทิศทางที่สร้างสรรค์สงบเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีรองรับโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจให้ไทยกลับมาเติบโต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดเหลื่อมล้ำทางสังคมได้โดยเร็ว


"รัฐบาลขอขอบคุณการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์และสงบของทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้สนับสนุนและไม่สนับสนุนรัฐบาล  อย่างไรก็ตามในส่วนที่มีการแสดงออกที่เกินสิทธิและหน้าที่ เกินขอบเขตในการชุมนุมอย่างสงบ และเกินเลยกว่าที่กฎหมายกำหนด  ทางเจ้าหน้าที่ต้องรักษาความสงบและปลอดภัยโดยดำเนินการอย่างเข้มงวด จริงจัง รัดกุมและตามขั้นตอนของกฎหมาย ตามหลักสากล  เป็นการระงับและปราบปรามการแสดงออกที่ใช้สิทธิเกินส่วน  ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและระงับเหตุที่อาจมีแนวโน้มจะบานปลายเป็นความรุนแรงที่ไม่อาจควบคุมได้และทำความเดือดร้อนให้ส่วนร่วม ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่เคลื่อนไหวเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อภารกิจเป็นเจ้าบ้านที่ดี สร้างความปลอดภัยให้กับผู้นำและผู้เข้าร่วมการประชุมเอเปคที่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อประโยชน์และเพื่ออนาคตของคนไทยทุกคน" น.ส. ทิพานัน กล่าว

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง