TNN online APEC 2022 เปิดวิสัยทัศน์ "ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ" กับความท้าทายด้านความมั่นคงทางอาหารของโลก

TNN ONLINE

สังคม

APEC 2022 เปิดวิสัยทัศน์ "ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ" กับความท้าทายด้านความมั่นคงทางอาหารของโลก

APEC 2022 เปิดวิสัยทัศน์ ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ กับความท้าทายด้านความมั่นคงทางอาหารของโลก

APEC 2022 เปิดวิสัยทัศน์ "ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ" กับความท้าทายด้านความมั่นคงทางอาหารของโลก

เวทีอภิปรายในหัวข้อ “เผชิญหน้าความท้าทายด้านความมั่นคงทางอาหารของโลก”
ประเด็นสำคัญ : 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และวิกฤตการณ์ในยูเครนทำให้เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ว่าห่วงโซ่อุปทานอาหารเกิดความชะงักงันได้ง่ายดายเพียงใด ในขณะที่ภาคเกษตรและปศุสัตว์มักถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คำถามก็คือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ผลิตอาหารป้อนผู้บริโภคได้เพียงกลุ่มเล็ก ๆ ในขณะนี้ เช่นการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากการเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อ (cell-based) สามารถยกระดับสู่การผลิตเพื่อป้อนประชากรทั้งโลกได้หรือไม่


พอล กิลดิง อดีตผู้อำนวยการกรีนพีซ ให้ความเห็นว่าผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และพวกเขาจะเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในอนาคตAPEC 2022 เปิดวิสัยทัศน์ ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ กับความท้าทายด้านความมั่นคงทางอาหารของโลก


ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร CPF กล่าวว่า แม้ประเทศไทยจะเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก แต่ผลกระทบจากสงครามในยูเครนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อห่วงโซ่อุปทานอาหาร ทำให้ผู้ประกอบการและประเทศไทยโดยรวม ต้องกลับมาทบทวนว่าเราจะสามารถพึ่งพาตัวเองได้มากน้อยแค่ไหน  


จอห์น คัปปุชชิททิ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Evolved Meats เชื่อว่าการผลิตอาหารแบบเจาะจงกลุ่มผู้บริโภคจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าระบบการผลิตแบบดั้งเดิมที่ไม่มีความยั่งยืน โดยเฉพาะเมื่อมีปัจจัยภายนอกมากระทบ แต่ก็ใช่ว่าเทคโนโลยีทันสมัยเท่านั้นจะเป็นคำตอบ ผู้ประกอบการจะต้องผสมผสานหลาย ๆ วิธีเข้าด้วยกัน Quotes :


“เราพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารแบบเฉพาะหน้า…จินตนาการได้ไม่ยากว่าหากมีสถานการณ์แบบยูเครนเกิดขึ้นอีกในอนาคต อาหารจะถูกใช้เป็นอาวุธ” – พอล กิลดิง นักเขียนและที่ปรึกษาองค์กร อดีตผู้อำนวยการกรีนพีซ 


“ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากการเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อเป็นประเด็นปัญหาของประเทศที่ร่ำรวยอยู่ในตอนนี้ แต่เรามองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะมาถึงในเวลา 10 ปีนับจากนี้” - จอห์น คัปปุชชิททิ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Evolved Meats 

APEC 2022 เปิดวิสัยทัศน์ ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ กับความท้าทายด้านความมั่นคงทางอาหารของโลก

“เราเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าเทคโนโลยีคือคำตอบของการผลิตอาหารได้เพียงพอในราคาที่เหมาะสม…โรงเรือนที่ทันสมัย ระบบจัดการอัตโนมัติ และการควบคุมสภาพแวดล้อมทำให้คนงานเพียง 1 คน เลี้ยงไก่ได้ถึง 100,000 ตัว” – ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (CPF)


APEC 2022 เปิดวิสัยทัศน์ ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ กับความท้าทายด้านความมั่นคงทางอาหารของโลก“เราเชื่อว่าในอนาคต ผู้บริโภคจะเรียกร้องว่าบริษัทต้องให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้น” – ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (CPF)


APEC 2022 เปิดวิสัยทัศน์ ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ กับความท้าทายด้านความมั่นคงทางอาหารของโลกภาพ Apec 2022 


ข่าวแนะนำ