TNN online APEC 2022 ประมวลภาพ นายกรัฐมนตรี รับเสด็จมกุฏราชกุมารแห่งซาอุฯ

TNN ONLINE

สังคม

APEC 2022 ประมวลภาพ นายกรัฐมนตรี รับเสด็จมกุฏราชกุมารแห่งซาอุฯ

APEC 2022 ประมวลภาพ นายกรัฐมนตรี รับเสด็จมกุฏราชกุมารแห่งซาอุฯ

APEC 2022 ประมวลภาพ นายกรัฐมนตรี รับเสด็จเจ้าชายแห่ง ซาอุดีอาระเบีย

นายกรัฐมนตรี รับเสด็จเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ 17 พฤศจิกายน 2565


APEC 2022 ประมวลภาพ นายกรัฐมนตรี รับเสด็จมกุฏราชกุมารแห่งซาอุฯ

APEC 2022 ประมวลภาพ นายกรัฐมนตรี รับเสด็จมกุฏราชกุมารแห่งซาอุฯ

APEC 2022 ประมวลภาพ นายกรัฐมนตรี รับเสด็จมกุฏราชกุมารแห่งซาอุฯ

APEC 2022 ประมวลภาพ นายกรัฐมนตรี รับเสด็จมกุฏราชกุมารแห่งซาอุฯ

APEC 2022 ประมวลภาพ นายกรัฐมนตรี รับเสด็จมกุฏราชกุมารแห่งซาอุฯ

APEC 2022 ประมวลภาพ นายกรัฐมนตรี รับเสด็จมกุฏราชกุมารแห่งซาอุฯ

APEC 2022 ประมวลภาพ นายกรัฐมนตรี รับเสด็จมกุฏราชกุมารแห่งซาอุฯ

APEC 2022 ประมวลภาพ นายกรัฐมนตรี รับเสด็จมกุฏราชกุมารแห่งซาอุฯ

APEC 2022 ประมวลภาพ นายกรัฐมนตรี รับเสด็จมกุฏราชกุมารแห่งซาอุฯ

APEC 2022 ประมวลภาพ นายกรัฐมนตรี รับเสด็จมกุฏราชกุมารแห่งซาอุฯ

APEC 2022 ประมวลภาพ นายกรัฐมนตรี รับเสด็จมกุฏราชกุมารแห่งซาอุฯ

APEC 2022 ประมวลภาพ นายกรัฐมนตรี รับเสด็จมกุฏราชกุมารแห่งซาอุฯ

ภาพ รัฐบาลไทย 

ข่าวแนะนำ