TNN online TNN Exclusive : APEC 2022 รู้จัก "งานดุนโลหะ" ชุมชนวัวลาย จากครูศิลป์ของแผ่นดิน

TNN ONLINE

สังคม

TNN Exclusive : APEC 2022 รู้จัก "งานดุนโลหะ" ชุมชนวัวลาย จากครูศิลป์ของแผ่นดิน

TNN Exclusive : APEC 2022 รู้จัก งานดุนโลหะ ชุมชนวัวลาย จากครูศิลป์ของแผ่นดิน

ครูศิลป์ของแผ่นดิน วัย 68 ปี ชาวชุมชนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ ภาคภูมิใจ งานดุนโลหะภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในของที่ระลึกของผู้นำเอเปคและคู่สมรส

งานดุนโลหะ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ความภูมิใจ ของ ครูศิลป์ของแผ่นดิน วัย 68 ปี


ผลงานดุนโลหะ ของชุมชนวัวลาย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในการทำเครื่องเงินมายาวนานหลายร้อยปี  ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในของที่ระลึกที่ประเทศไทยมอบให้กับผู้นำและคู่สมรส ที่เดินทางมาร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 

TNN Exclusive : APEC 2022 รู้จัก งานดุนโลหะ ชุมชนวัวลาย จากครูศิลป์ของแผ่นดิน

พ่อครู ดิเรก สิทธิการ วัย 68 ปี  ครูศิลป์ของแผ่นดิน และสล่าเครื่องเงินอีกเกือบ 20 ชีวิต ในชุมชนวัวลาย จึงร่วมรังสรรค์ผลงานครั้งนี้อย่างปราณีตสุดฝีมือ  โดยของที่ระลึกที่รัฐบาลไทยจัดเตรียมไว้เพื่อมอบให้กับแขกพิเศษครั้งนี้  คือ ภาพดุนโลหะบนโลหะรีไซเคิล ขนาด 30 คูณ 60 เซนติเมตร  รูปพระบรมมหาราชวัง และเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์  พร้อมตราสัญลักษณ์การประชุมเอเปก รูปชะลอมสาน 

TNN Exclusive : APEC 2022 รู้จัก งานดุนโลหะ ชุมชนวัวลาย จากครูศิลป์ของแผ่นดิน

ส่วนของที่ระลึกอีกชิ้น ที่ผลิตขึ้นเพื่อมอบให้กับคู่สมรสผู้นำเอเปค เป็น กล่องเครื่องประดับดุนโลหะ ขนาด 13 คูณ 20 เซนติเมตร  ตรงกลางเป็นภาพตราสัญลักษณ์การประชุมเอเปค  โดยผลิตขึ้นเพียงอย่างละ 27 ชิ้น และใช้เวลาในการทำประมาณ 2 เดือน หลังได้รับมอบแบบจากรัฐบาล  

   TNN Exclusive : APEC 2022 รู้จัก งานดุนโลหะ ชุมชนวัวลาย จากครูศิลป์ของแผ่นดิน  

พ่อครู ดิเรก บอกว่า หลังมีข่าวเผยแพร่ออกไปว่าของที่ระลึกที่จะมอบให้กับผู้นำและคู่สมรส ในการประชุมเอเปค 2022 เป็นฝีมือของสล่าเครื่องเงินชุมชนวัวลาย  ก็มีกระแสตอบรับที่ดีมาก มีคนที่ติดต่อมาขอเรียนเพิ่มขึ้น และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมก็มากขึ้นด้วย แม้ยอดการสั่งซื้อตอนนี้อาจยังไม่เพิ่มขึ้นทันที แต่คาดว่าหลังการประชุมเอเปคจะมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน  เพราะผลงานครั้งนี้   ทำขึ้นอย่างปราณีตสุดฝีมือด้วยความภาคภูมิใจที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และชุมชนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่   

TNN Exclusive : APEC 2022 รู้จัก งานดุนโลหะ ชุมชนวัวลาย จากครูศิลป์ของแผ่นดิน     

พ่อครูดิเรก ยังฝากถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้ช่วยเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมงานหัตถกรรมเครื่องเงินของชุมชนวัวลายอย่างจริงจัง เพื่อให้มีคนสืบทอดงานช่างฝีมือการทำเครื่องเงิน และดุนโลหะ ภูมิปัญญาชาวบ้านให้ยั่งยืนต่อไป เช่น การจัดประกวดผลงานของสล่าช่างเงิน  เพื่อให้กลุ่มช่างมีพื้นที่ในการแสดงผลงานให้เป็นที่แพร่หลายขึ้น เพราะปัจจุบันเหลือช่างฝีมืออยู่ในชุมชนวัวลายไม่ถึง 10 คนแล้ว  ส่วนงานดุนโลหะยังไม่น่าห่วง เพราะได้เผยแพร่ความรู้ให้ลูกศิษย์ลูกหาที่สนใจมาร่ำเรียนไปแล้วจำนวนมาก

ข่าวแนะนำ