TNN สิ้น “ส.ว.สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล” ด้วยอาการเนื้องอกในสมอง

TNN

สังคม

สิ้น “ส.ว.สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล” ด้วยอาการเนื้องอกในสมอง

สิ้น “ส.ว.สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล” ด้วยอาการเนื้องอกในสมอง

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ถึงแก่อนิจกรรมสิริอายุ 68 ปี หลังจากเข้ารับการผ่าตัดอาการเนื้องอกในสมอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล สมาชิกวุฒิสภา พี่ชายของนายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐได้ถึงแก่อนิจกรรมสิริอายุ 68 ปี อย่างสงบที่บ้านเมื่อเช้าของวันที่ 1 ตุลาคม หลังจากเข้ารับการผ่าตัดอาการเนื้องอกในสมอง


สิ้น “ส.ว.สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล” ด้วยอาการเนื้องอกในสมอง


นายสุรชัย  ดนัยตั้งตระกูล เกิดเมื่อวันที่  11 มีนาคม 2497


การศึกษา :

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประสบการณ์ที่สำคัญ :

- สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2543-2549

- รักษาการผู้จัดการและประธานคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

- กรรมการธนาคารนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย

- กรรมการองค์การคลังสินค้า


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

- มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2547

- ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2546

ภาพ  สมาชิกวุฒิสภา 

ข่าวแนะนำ