TNN online วันนี้วันอะไร 23 สิงหาคม ยานลูนาร์ออร์บิเตอร์1 ถ่ายภาพของโลกภาพแรก!

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร 23 สิงหาคม ยานลูนาร์ออร์บิเตอร์1 ถ่ายภาพของโลกภาพแรก!

วันนี้วันอะไร 23 สิงหาคม ยานลูนาร์ออร์บิเตอร์1 ถ่ายภาพของโลกภาพแรก!

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2509 ถ่ายภาพของโลกถูกถ่ายขึ้นเป็นครั้งแรก โดยยานอวกาศลูนาร์ ออร์บิเตอร์ 1 (Lunar Orbiter 1)!

วันนี้วันอะไร 23 สิงหาคม ยานลูนาร์ออร์บิเตอร์1 ถ่ายภาพของโลกภาพแรก!


ย้อนกลับไปในวันนี้ เมื่อ 57 ปีที่แล้ว (23 สิงหาคม  พ.ศ. 2509)  ยานลูนาร์ออร์บิเตอร์ 1 ได้ทำการถ่ายภาพของโลกจากนอกอวกาศเป็นภาพแรก หรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายกว่านี้ก็คือ “โลกถูกถ่ายภาพเป็นครั้งแรก โดยยานลูนาร์ออร์บิเตอร์ 1”

โดยยานลูนาร์ออร์บิเตอร์ 1 เป็นหนึ่งในยานอวกาศจากทั้งหมด 5 ลำ ในโครงการยานอวกาศไร้นักบิน ที่ถูกส่งขึ้นไปทำการโคจรรอบดวงจันทร์ เพื่อถ่ายภาพพื้นผิวส่วนราบของดวงจันทร์ ซึ่งถือเป็นการสำรวจพื้นผิวเพื่อหาที่ให้ยานอพอลโลลงจอดนั่นเอง

ข้อมูลจาก : Wikipedia

ภาพจาก : AFP 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง