TNN online ข่าวจริง! ซาอุฯ เปิดรับสมัคร พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และช่างฝีมือกว่า 300 อัตรา

TNN ONLINE

สังคม

ข่าวจริง! ซาอุฯ เปิดรับสมัคร พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และช่างฝีมือกว่า 300 อัตรา

ข่าวจริง! ซาอุฯ เปิดรับสมัคร พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และช่างฝีมือกว่า 300 อัตรา

ประกาศนายจ้างซาอุฯ เปิดรับสมัคร พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และช่างฝีมือกว่า 300 อัตรา จริงหรือ?

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องประกาศนายจ้างซาอุฯ เปิดรับสมัคร พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และช่างฝีมือกว่า 300 อัตรา ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง 


กระทรวงแรงงาน มีนโยบายส่งเสริมการมีงานทำให้กับคนไทยทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ขานรับนโยบายดังกล่าว ซึ่งล่าสุดนายจ้างได้แจ้งความต้องการแรงงานไทยผ่านทางสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบียแล้ว ส่วนใหญ่เป็นสาขาพยาบาลวิชาชีพ พี่เลี้ยงพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล สาขาละ 100 อัตรา รวม 300 อัตรา นอกจากนี้ ยังมีสาขาช่างอีก 9 อัตรา ได้แก่ ช่างเชื่อม 3 อัตรา ช่างควบคุม เครื่องกลึง 3 อัตรา ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3 อัตรา โดยตำแหน่งดังกล่าว มีอัตราค่าจ้างสุทธิอยู่ที่ประมาณ 27,500 – 37,000 บาท


ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ โดยเมื่อไปทำงานในซาอุดีอาระเบียแล้ว นายจ้างจะจัดสวัสดิการอื่น ๆ ให้กับแรงงานไทย เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก รถรับ – ส่งจากที่พักไปที่ทำงาน ค่าตั๋วการเดินทางไปกลับรายปีฟรี ประกันสุขภาพ ประกันการบาดเจ็บจากการทำงาน วันลาหยุด พักผ่อนประจำปี และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย


ท่านที่สนใจไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย ขอให้ติดตามข่าวสารหรือประกาศรับสมัครตำแหน่งงานจากกรมการจัดหางานเป็นระยะ โดยในเบื้องต้นสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ E-Service กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ได้ที่เว็บไซต์ http://toea.doe.go.th เลือก “ลงทะเบียน” เลือก “คนหางาน” และสามารถศึกษาคู่มือวิธีการลงทะเบียนคนหางานได้ที่หน้าเว็บไซต์ และสามารถคิดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas. หรือติดต่อสำนักงานจัดหางานได้ทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 ในวันเวลาราชการ หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.doe.go.th/prd/main หรือโทร  02 248 4743

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง