TNN online หางานเช็กเลย! เตรียมตำแหน่ง 2.7 แสนอัตรา รับตั้งแต่ไม่ระบุวุฒิ-ป.เอก

TNN ONLINE

สังคม

หางานเช็กเลย! เตรียมตำแหน่ง 2.7 แสนอัตรา รับตั้งแต่ไม่ระบุวุฒิ-ป.เอก

หางานเช็กเลย! เตรียมตำแหน่ง 2.7 แสนอัตรา รับตั้งแต่ไม่ระบุวุฒิ-ป.เอก

รัฐบาลเตรียมตำแหน่งงานรองรับ 2.7แสนอัตรา รองรับนักศึกษาจบใหม่และคนหางาน รับตั้งแต่ไม่ระบุวุฒิ-ป.เอก

วันนี้ (29 พ.ค.65) กระทรวงแรงงาน เตรียมตำแหน่งงานรองรับนักศึกษาจบใหม่ และคนหางาน รวม 272,977 อัตรา เป็นงานในประเทศ 158,503 อัตรา ต่างประเทศ 114,474 อัตรา รับตั้งแต่ ไม่ระบุวุฒิการศึกษา 197,326 อัตรา/ ปวช.-ปวส. 36,771 อัตรา/ ป.ตรี 35,593 อัตรา/ ป.โท - เอก 3,287 อัตรา โดยความต้องการแรงงานในประเทศมากที่สุด 5 จังหวัดแรก ได้แก่ กทม. ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และระยอง ตำแหน่งงานในอุตสาหกรรม S-curve อีกกว่า 40,000 อัตรา 

ความต้องการแรงงานใน 5 อันดับแรก คือ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

ผู้ต้องการหางาน ค้นหาและสมัครได้ที่เว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ.doe.go.th” หรือแอปพลิเคชัน “ไทยมีงานทำ” และสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

หางานเช็กเลย! เตรียมตำแหน่ง 2.7 แสนอัตรา รับตั้งแต่ไม่ระบุวุฒิ-ป.เอก


ข้อมูลจาก ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า / AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง