TNN online ข่าวจริงหรือไม่? มีตำแหน่งงานว่างกว่า2.7แสนอัตรา รับตั้งแต่ไม่มีวุฒิ-ป.เอก

TNN ONLINE

TNN Fact Check

ข่าวจริงหรือไม่? มีตำแหน่งงานว่างกว่า2.7แสนอัตรา รับตั้งแต่ไม่มีวุฒิ-ป.เอก

ข่าวจริงหรือไม่? มีตำแหน่งงานว่างกว่า2.7แสนอัตรา รับตั้งแต่ไม่มีวุฒิ-ป.เอก

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมยืนยันกรณีกระทรวงแรงงาน มีตำแหน่งงานว่างกว่า 2.7 แสนอัตรา รับตั้งแต่ไม่มีวุฒิ – ป.เอก เป็นข้อมูลจริง

วันนี้ (3 มิ.ย.65) ตามที่มีการนำเสนอข่าวประเด็นเรื่อง กระทรวงแรงงาน มีตำแหน่งงานว่างกว่า 2.7 แสนอัตรา รับตั้งแต่ไม่มีวุฒิ – ป.เอก ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กรมการจัดหางานได้เตรียมตำแหน่งงานเพื่อให้บริการคนหางานผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ซึ่งมีตำแหน่งงานในประเทศ 158,503 อัตรา และต่างประเทศ 114,474 อัตรา รวมทั้งสิ้น 272,977 อัตรา โดยมีความต้องการจ้างงานแบบไม่ระบุวุฒิการศึกษา 197,326 อัตรา ระดับปวช.และปวส. 36,771 อัตรา ปริญญาตรี 35,593 อัตรา ปริญญาโทและปริญญาเอก รวม 3,287 อัตรา ซึ่ง 5 จังหวัดที่ต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และระยอง ตามลำดับ

สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ และนายจ้างหรือสถานประกอบการที่ต้องการรับสมัครงาน สามารถใช้บริการที่เว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ.doe.go.th” หรือแอปพลิเคชัน “ไทยมีงานทำ” โดยคนหางานสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด โดย Matching ตำแหน่งงานตามพื้นที่ และ ภูมิลำเนา รวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่ 

สำหรับนายจ้าง สถานประกอบการ ที่ต้องการช่องทางรับสมัครงาน สามารถลงทะเบียนนายจ้าง เพื่อประกาศตำแหน่งงาน และคัดลอกรายชื่อผู้หางาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการจัดหางาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.doe.go.th/prd/main หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694


ข้อมูลจาก ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง