TNN online กทม.ประกาศยกเลิก 125 จุดผ่อนผันหาบเร่-แผงลอย เช็กเลย!

TNN ONLINE

สังคม

กทม.ประกาศยกเลิก 125 จุดผ่อนผันหาบเร่-แผงลอย เช็กเลย!

กทม.ประกาศยกเลิก 125 จุดผ่อนผันหาบเร่-แผงลอย เช็กเลย!

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานครยกเลิกจุดผ่อนผันให้ทําการค้าหาบเร่แผงลอย 13 เขต 125 จุด เช็กรายละเอียดที่นี่

วันนี้ (12 พ.ค.65) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกจุดผ่อนผันให้ทําการค้าหาบเร่ แผงลอย มีใจความว่าตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ประกาศให้บริเวณพื้นที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจรเป็นจุดผ่อนผันให้ผู้ค้าทําการค้าหาบเร่ แผงลอย สามารถทําการค้าบนทางเท้า ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดจุดผ่อนผันให้ทําการค้าหาบเร่ แผงลอย ลงวันที่ 31 พ.ค.2558 จํานวน 683 จุด 

ต่อมาสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อม ได้เปลี่ยนแปลงไป ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะกําหนดให้เป็นจุดผ่อนผันได้ ผู้ค้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กรุงเทพมหานครกําหนด การตั้งวางทําการค้าของผู้ค้าไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกะกะ กีดขวางการสัญจรของประชาชน ประชาชนต้องลงไปเดินบนผิวการจราจร เป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

ทั้งนี้ ประกอบกับกองบัญชาการตํารวจนครบาล ได้ยกเลิกความเห็นชอบพื้นที่ ทําการค้าของกรุงเทพมหานครทั้งหมดเพื่อให้มีการพิจารณาการควบคุม กวดขัน การตั้งวางขาย ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะ กีดขวางการจราจร ทั้งทางเดินรถและทางเดินเท้า 

จึงเห็นควรให้ยกเลิกจุดผ่อนผันและให้ทําการทบทวนพื้นที่เพื่อกําหนดเป็นพื้นที่ทําการค้าให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดพื้นที่ทําการค้าและการขายหรือ จําหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ 28 ม.ค.2563 นั้น

เพื่อให้การยกเลิกจุดผ่อนผันให้ทําการค้าหาบเร่แผงลอย บนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันให้ทําการค้าหาบเร่ แผงลอย ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดจุดผ่อนผัน ให้ทําการค้าหาบเร่ แผงลอย โดยมีรายละเอียดจุดผ่อนผันที่ยกเลิก ดังนี้

1.สํานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จํานวน 2 แห่ง

2.สํานักงานเขตสัมพันธวงศ์ จํานวน 7 แห่ง

3.สํานักงานเขตพระนคร จํานวน 13 แห่ง (เฉพาะจุด)

4.สํานักงานเขตดุสิต จํานวน 19 แห่ง

5.สํานักงานเขตบางนา จํานวน 6 แห่ง

6.สํานักงานเขตบางคอแหลม จํานวน 11 แห่ง (เฉพาะจุด)

7.สำนักงานเขตบางซื่อ จำนวน 6 แห่ง

8.สำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 2 แห่ง (เฉพาะจุด)

9.สำนักงานเขตธนบุรี จำนวน 8 แห่ง

10.สำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 11 แห่ง

11.สำนักงานเขตพญาไท จำนวน 17 แห่ง

12.สำนักงานเขตดอนเมือง จำนวน 7 แห่ง

13.สํานักงานเขตราชเทวี จํานวน 16 แห่ง

อย่างไรก็ตาม การยกเลิกจุดผ่อนผันให้ทําการค้าหาบเร่แผงลอย ตามประกาศฉบับดังกล่าวมีทั้งหมด 125 จุด ครอบคลุมพื้นที่ 13 เขต

อ่านประกาศฉบับเต็ม >> www.ratchakitcha.soc.go.th


ข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง