TNN online วันนี้วันอะไร วันแห่งนม ตรงกับวันที่ 11 มกราคม

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันแห่งนม ตรงกับวันที่ 11 มกราคม

วันนี้วันอะไร วันแห่งนม ตรงกับวันที่ 11 มกราคม

วันแห่งนม ตรงกับวันที่ 11 มกราคมของทุกปี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเฉลิมฉลองการบริโภคนมจากขวดแก้วเป็นครั้งแรก

วันนี้วันอะไร วันแห่งนม ตรงกับวันที่ 11 มกราคม

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 11 มกราคมของทุกปีเป็น วันแห่งนม (Milk Day) ซึ่งวันแห่งนมก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการบริโภคนมจากขวดแก้วเป็นครั้งแรก ซึ่งที่มาที่ไปเกิดจากสมัยก่อนการขนส่งนมวัวค่อนข้างสกปรก ไม่ถูกหลักอนามัย จึงต้องปรับเปลี่ยนการบรรจุนมมาอยู่ในรูปแบบของขวดแก้วสำหรับการขนส่ง และต่อมาจึงได้ปรับเปลี่ยนและพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ ในปัจจุบัน


ประโยชน์ของนมวัวมีอะไรบ้าง


  1. 1. นมวัวช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง
  2. 2. นมวัวช่วยลดความอยากอาหาร
  3. 3. นมวัวช่วยป้องกันภาวะความดันโลหิตสูง
  4. 4. นมวัวช่วยป้องกันโรคเบาหวาน
  5. 5. นมวัวช่วยป้องกันโรคหัวใจ


ที่มาข้อมูล : pobpad

ที่มาภาพ : Pexels/Pixabay

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง