TNN online ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในวันชาติสาธารณรัฐออสเตรีย

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในวันชาติสาธารณรัฐออสเตรีย

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในวันชาติสาธารณรัฐออสเตรีย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐออสเตรีย

วันนี้ (26 ต.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งตรงกับวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายอเล็คซันเดอร์ ฟัน แดร์ เบลเลิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย กรุงเวียนนา

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐออสเตรีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวออสเตรีย

ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐออสเตรียจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือในด้านต่างๆ ให้พัฒนาเพิ่มพูน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งๆ ขึ้นไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง