TNN online 28 กรกฎาคม 2566 อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเปิดให้คนไทย เข้าฟรี!

TNN ONLINE

สังคม

28 กรกฎาคม 2566 อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเปิดให้คนไทย เข้าฟรี!

28 กรกฎาคม 2566 อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเปิดให้คนไทย เข้าฟรี!

28 กรกฎาคม 2566 อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเปิดให้เข้าฟรี สำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ

28 กรกฎาคม 2566 อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเปิดให้เข้าฟรี สำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ


ตามที่มีข้อมูลปรากฏเกี่ยวกับประเด็นเรื่องอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ เปิดให้เข้าฟรีในวันที่ 28 ก.ค. นี้ ทาง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง


เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ยกเว้นค่าบริการในการเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง เฉพาะบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมถวายความจงรักภักดี รวมถึงสนองต่อพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ


นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลการปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต่างๆ
-ปิดประจำปี เพื่อฟื้นฟูทรัพยากร
-ปิดเฝ้าระวังเหตุภัยพิบัติ
-ปิดเพื่อปรับปรุง
-พื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนัก
ได้ที่นี่ https://docs.google.com/.../1Ig4U84IY4r3J7ix5YTjq.../edit... ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง