TNN online ขึ้นทางด่วนฟรี! วันหยุดเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566 วันไหน-เส้นทางใดบ้างเช็กเลย

TNN ONLINE

Wealth

ขึ้นทางด่วนฟรี! วันหยุดเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566 วันไหน-เส้นทางใดบ้างเช็กเลย

ขึ้นทางด่วนฟรี! วันหยุดเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566 วันไหน-เส้นทางใดบ้างเช็กเลย

ข่าวดี! วันหยุดเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566 ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง รวม 60 ด่าน วันไหน-เส้นทางใดบ้างเช็กเลย

ข่าวดี! วันหยุดเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง รวม 60 ด่าน เส้นทางไหนบ้างเช็กเลย


วันหยุดยาว วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2566 และวันหยุดเดือนสิงหาคม 2566 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้งข่าวว่า วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 และวันที่ 1-2 สิงหาคม 2566 ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง จำนวน 3 วัน ดังนี้


เส้นทางยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ


- ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน 

- ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน 

- ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน 


- วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10) 

- วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 (วันอาสาฬหบูชา)

- วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 (วันเข้าพรรษา) 


ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ : สำหรับวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ไม่ใช่วันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี จึงไม่มีการยกเว้นค่าผ่านทางในวันดังกล่าว


ขึ้นทางด่วนฟรี! วันหยุดเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566 วันไหน-เส้นทางใดบ้างเช็กเลยข้อมูลจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง