TNN online วันพืชมงคล 2566 ข่าวดีขึ้น "ทางด่วนฟรี" 60 ด่าน เส้นทางไหนบ้างเช็กเลย

TNN ONLINE

สังคม

วันพืชมงคล 2566 ข่าวดีขึ้น "ทางด่วนฟรี" 60 ด่าน เส้นทางไหนบ้างเช็กเลย

วันพืชมงคล 2566 ข่าวดีขึ้น ทางด่วนฟรี 60 ด่าน เส้นทางไหนบ้างเช็กเลย

วันหยุดราชการ วันพืชมงคล 17 พฤษภาคม 2566 ข่าวดีขึ้น "ทางด่วนฟรี" 3 สายทาง รวม 60 ด่าน เส้นทางไหนบ้างเช็กเลยที่นี่

วันหยุดราชการ วันพืชมงคล 17 พฤษภาคม 2566 ข่าวดีขึ้น "ทางด่วนฟรี" 3 สายทาง รวม 60 ด่าน เส้นทางไหนบ้างเช็กเลยที่นี่


วันหยุดราชการ 2566 วันพืชมงคล 17 พฤษภาคม 2566 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 17 พฤษภาคม 2566 กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ดังนี้


- ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน

- ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน

- ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน


ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 (วันพืชมงคล) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่ กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด(ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543


วันพืชมงคล 2566 ข่าวดีขึ้น ทางด่วนฟรี 60 ด่าน เส้นทางไหนบ้างเช็กเลย
ข้อมูลจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ภาพจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง