TNN online สั่งผู้ว่าฯทั่วประเทศคุมเข้ม สกัดโควิดสายพันธุ์ "โอไมครอน"ลามเข้าไทย

TNN ONLINE

การเมือง

สั่งผู้ว่าฯทั่วประเทศคุมเข้ม สกัดโควิดสายพันธุ์ "โอไมครอน"ลามเข้าไทย

สั่งผู้ว่าฯทั่วประเทศคุมเข้ม สกัดโควิดสายพันธุ์ โอไมครอนลามเข้าไทย

มท.1 กำชับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ควบคุมการลักลอบเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิดสายพันธุ์ใหม่ โอไมครอน

วันนี้ (2 ธ.ค. 64) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ในขณะนี้ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไสรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน” (Omicron) ในประเทศต่าง ๆ ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในเรื่องดังกล่าว และได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการดำเนินมาตรการในการสกัดกั้นโรคดังกล่าวจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเข้มข้นตามอำนาจหน้าที่

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และเฝ้าระวังสายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน” (Omicron) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ดำเนินมาตรการสกัดกั้นเชื้อจากต่างประเทศให้เป็นไปอย่างเข้มข้นทั่วประเทศ 

โดยในส่วนของจังหวัดพื้นที่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ผอ.รมน.จังหวัด) ประสานการปฏิบัติ วางมาตรการร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ ตำรวจตระเวนชายแดน กองกำลังป้องกันชายแดน ให้เข้มงวดควบคุมการลักลอบเข้าประเทศ เพิ่มการลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นป้องกันมิให้มีการลักลอบเดินทางเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณพื้นที่ชายแดน หากพบให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มข้น 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า ด้านการปฏิบัติในพื้นที่ตอนใน ให้ประสานกับตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดและจุดคัดกรองโรค บุคคล และการขนส่งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าเมือง และการคัดกรองรถขนส่งสินค้า ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ การปฏิบัติในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ 

ร่วมกันตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน หากพบแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย ให้ประสานหน่วยงานความมั่นคงดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที  นอกจากนี้ ในส่วนของจังหวัดชั้นใน ให้ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด จุดคัดกรองโรค โดยประสานกับตำรวจภูธรจังหวัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสกัดกั้นการเดินทางเข้า-ออก และการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย

“ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ทั้งจังหวัดชายแดนประเทศเพื่อน จังหวัดที่มีพื้นที่ต่อเนื่องกับจังหวัดชายแดน และจังหวัดชั้นใน ต้องให้ความสำคัญกับการข่าว รู้ข้อมูลผู้เดินทางเข้า-ออกพื้นที่ และบูรณาการฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง ควบคุมการลักลอบเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอย่างเข้มข้น เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และเฝ้าระวังสายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน” (Omicron) เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน” พล.อ.อนุพงษ์ กล่าว


ข้อมูลจาก กระทรวงมหาดไทย 

ภาพจาก  กระทรวงมหาดไทย / reuters

ข่าวแนะนำ