TNN นายกฯ ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยอำนวยความสะดวกประชาชน เดินทางช่วงสงกรานต์ 2567

TNN

การเมือง

นายกฯ ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยอำนวยความสะดวกประชาชน เดินทางช่วงสงกรานต์ 2567

นายกฯ ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยอำนวยความสะดวกประชาชน เดินทางช่วงสงกรานต์ 2567

นายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยดูแลอำนวยความสะดวกและปลอดภัยประชาชน เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

วันนี้ (9 เมษายน 2567) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แจ้งข้อสั่งการ ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยดูแลอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยในวันพรุ่งนี้ (10 เมษายน 2567) นายกฯ จะไปตรวจดูความเรียบร้อยของการเตรียมการรับมือการเดินทาง ณ สถานีขนส่งหมอชิต โดยขอให้กระทรวงคมนาคม (คค.) เตรียมความพร้อมการขนส่งสาธารณะให้เพียงพอ และให้ คค. และ ตำรวจทางหลวง ร่วมกันวางแผน จัดเส้นทาง และระบายการจราจรให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย


กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.) ดูแลสถานที่ท่องเที่ยว ห้องน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้สะอาดและพร้อมใช้งาน ให้ มท. ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รณรงค์และดำเนินการเข้มงวด “ห้ามดื่มแล้วขับ” เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ รวมทั้งให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เตรียมความพร้อมช่วยเหลือดูแลผู้บาดเจ็บทางจราจร ให้ มท. กก. และ สตช. อำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยสถานที่จัดกิจกรรมในจุดต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในจุดเล่นน้ำ สถานที่ท่องเที่ยว และบ้านเรือน โดยสายด่วน 191 ต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่รับสายตลอดเวลา และแก้ปัญหาให้รวดเร็ว


ทั้งนี้ ขอให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวางแผนและปฏิบัติงาน เพื่อช่วยกันดูแล อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างเต็มความสามารถ
ข้อมูลและภาพจาก รัฐบาลไทย

ข่าวแนะนำ