พายุพัดเสาไฟฟ้าล้ม 112 ต้น เตือน 6-7 พ.ค.ยังมีพายุ (คลิป)

TNN ONLINE

ภูมิภาค

พายุพัดเสาไฟฟ้าล้ม 112 ต้น เตือน 6-7 พ.ค.ยังมีพายุ (คลิป)

พายุพัดเสาไฟฟ้าล้ม 112 ต้น เตือน 6-7 พ.ค.ยังมีพายุ (คลิป)

พายุพัดเสาไฟฟ้าล้ม 112 ต้น เตือน 6-7 พ.ค.ยังมีพายุ

ข่าวแนะนำ