รัฐเดินหน้ากระจายผลไม้สู่ผู้บริโภค รองรับผลกระทบโควิด

TNN ONLINE

ภูมิภาค

รัฐเดินหน้ากระจายผลไม้สู่ผู้บริโภค รองรับผลกระทบโควิด

รัฐเดินหน้ากระจายผลไม้สู่ผู้บริโภค รองรับผลกระทบโควิด

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเยี่ยมชมกระบวนการรวบรวม ดัดแยกผลไม้ สหกรณ์เมืองขลุง พร้อมปล่อยคาราวานรถบรรทุกผลไม้ของสหกรณ์กระจายสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกร รับทราบปัญหา อุปสรรค เยี่ยมชมกระบวนการรวบรวม ดัดแยก มังคุดของสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัดและเป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคโควิด - 19 โดยใช้เครือข่ายสหกรณ์บุกตลาดผลไม้ในประเทศ จับมือเป็นคู่ค้าผลไม้ระหว่างสหกรณ์ต้นทางแหล่งผลิตผลไม้กับสหกรณ์ตลาดปลายทาง เร่งระบายผลผลิตไม่ให้กระจุกตัว พร้อมปล่อยขบวนรถคาราวานผลไม้คุณภาพของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 5 แห่งในจังหวัดจันทบุรี และตราด ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศ

โดยนางสาวปราณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สมาชิกสหกรณ์ และ เกษตรกรให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกระบวนการสหกรณ์ ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ผลักดันให้เครือข่ายสหกรณ์ร่วมกันระบายผลผลิตสู่ผู้บริโภค ผ่านทางสหกรณ์ทั่วประเทศซึ่งปีนี้สหกรณ์จังหวัดจันทบุรีมีปริมาณมังคุดเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 286 ตัน สู่สหกรณ์คู่ค้าปลายทาง โดยรถขนส่ง จำนวน 13คัน ไปยังคู่ค้าปลายทาง 13 แห่งใน 11 จังหวัด อาทิ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จังหวัดนคราชสีมา สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.จำกัด จังหวัดสุรินทร์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด จังหวัดสิงห์บุรี ชุมนุมสหกรณ์กรเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองฉะเชิงเทรา จำกัด สหกรณ์การเกษตรปัว จำกัด จังหวัดน่าน สหกรณ์บริการเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น


จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมกระบวนการรวบรวม ดัดแยกผลไม้ของสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด ซึ่งตำเนินงานภายใต้ การใช้ระบบการตลาดนำการผลิตเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาตกต่ำโดยส่งเสริมการผลิต ควบคู่กับการขยายช่องทางการตลาดให้แก่สมาชิก สหกรณ์เป็นจุดศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิต ผลไม้คุณภาพ ทั้งมังคุด ทุเรียน เงาะ ลองกอง สละและโกโก้ เป็นตันโดยสามารถรวบรวมและกระจายผลผลิตทุเรียน มัดคุด เงาะ ลองกอง และสละ จากสมาชิก เฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 630 ตันมีมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท มีการส่งจำหน่ายไปยังห้างโมดิร์นเทรต บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ แม๊คโค และบริษัห เอก-ชัยดีสทรีบิวชั่น ซิสเทม จำกัด หรือTesco Lotus มีการส่งเสริมให้สมาชิกตำเนินการผลิตผลไม้คุณภาพอย่างครบวงจร ภายใต้ตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีตามมาตรฐาน GAP (Good Agicultural Practices) รวมทั้งสหกรณ์ฯ ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่เพื่อสืบสานอาชีพเกษตรกร เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดีและมีคุณภาพ ภายไต้โครงการทายากสหกรณ์ภาคการเกษตร Smart Co - op โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จาลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ ที่มีความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทั้งอาชีพเกษตรกรและบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ดีในอนาคต