เจาะไอร้อง เจาะไอรัก คืนรอยยิ้มเด็กกำพร้า

TNN ONLINE

ภูมิภาค

เจาะไอร้อง เจาะไอรัก คืนรอยยิ้มเด็กกำพร้า

เจาะไอร้อง เจาะไอรัก คืนรอยยิ้มเด็กกำพร้า

ผู้ว่าฯนรา คืนรอยยิ้มแก่เด็กกำพร้าเจาะไอร้อง มอบทุน 287 ทุน เพื่อแบ่งปันความรัก/ความห่วงใยแก่เด็กด้อยโอกาส


วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิด โครงการเจาะไอร้อง เจาะไอรัก คืนความสุข สร้างรอยยิ้ม แก่เด็กกำพร้า ซึ่งจัดขึ้นภายในหอประชุมที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายแวสะมะแอ สาและ นายอำเภอเจาะไอร้อง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ คอเต็บบิหลั่นในพื้นที่ และน้องๆเด็กกำพร้าในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้น เพื่อแบ่งปันความรัก ความห่วงใยให้แก่เด็กกำพร้า ที่ด้อยโอกาสในสังคม เด็กเหล่านี้สูญเสียเสาหลักในครอบครัว พร้อมทั้งขาดขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต และขาดโอกาสทาง การศึกษา และอีกหลายๆอย่างที่เด็กเหล่านี้ควรได้รับทั้งความรัก ความอบอุ่น และการเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากครอบครัว

ทั้งนี้ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคน เด็กและเยาวชนก็คืออนาคตของชาติ เป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้า และเป็นกำลังสำคัญในการนำสันติสุข มาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราต่อไป

พร้อมทิ้งท้าย โครงการเจาะไอร้อง เจาะไอรัก คืนความสุข สร้างรอยยิ้ม แก่เด็กกำพร้า ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย 7 วาระ ของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในวาระที่ 6 “นราแบ่งปันทั้งนี้เพื่อเติมเต็มและสร้างโอกาสให้แก่เด็กกำพร้าโดยเฉพาะเด็กกำพร้าชาวมุสลิมในพื้นที่ ได้เตรียมตัวฉลองในวันตรุษอิดิลฟิตรีหรือวันฮารีรายอที่จะมาถึงอย่างมีความสุข

สำหรับโครงการ เจาะไอร้อง เจาะไอรัก คืนความสุข สร้างรอยยิ้ม แก่เด็กกำพร้า ได้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 ซึ่งในครั้งนี้มีการมอบทุนแก่เด็กกำพร้าในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง จำนวนทั้งสิ้น 287 คน ทั้งนี้เพื่อสร้างรอยยิ้ม และสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส มอบแก่นายอำเภอเจาะไอร้องเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย