คุมเข้มไฟป่าพื้นที่เขตกันชนห้วยขาแข้ง

TNN ONLINE

ภูมิภาค

คุมเข้มไฟป่าพื้นที่เขตกันชนห้วยขาแข้ง

คุมเข้มไฟป่าพื้นที่เขตกันชนห้วยขาแข้ง

จังหวัดอุทัยธานีร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ส่วนราชการ ชุมชนและท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดกับป่ากันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่คาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรง อาจทำให้ปัญหาไฟป่ารุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา

วันที่ 23 มกราคม 2563 ที่จังหวัดอุทัยธานี ที่บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งแฝก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ตำบลระบำอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายนภดล พลเสน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดมพลดับไฟป่าและการจัดการเชื้อเพลิง โดยมี นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน วปร.904 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โดยจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพรรณพืช ส่วนราชการ ชุมชนและท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดกับป่ากันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เตรียมความพร้อมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดมพลดับไฟป่าและการจัดการเชื้อเพลิง บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งแฝก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง พื้นที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงในป่า และเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์และยานพาหนะในการดับไฟป่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่า ให้ทุกภาคส่วนสามารถเผชิญเหตุและระงับไฟป่าได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดโอกาสการเกิดไฟป่าที่รุนแรง

ทั้งนี้ได้รณรงค์และขอความร่วมมือประชาชนและเกษตรกรงดเผาป่าเพื่อล่าสัตว์และเก็บหาของป่าในหน้าแล้งอย่างต่อเนื่อง ในการเผาไร่นาหรือพื้นที่การเกษตร ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยทำแนวกันไฟและควบคุม เพราะการจุดไฟเผาพื้นที่การเกษตร โดยไม่ควบคุม เพราะอาจลุกลามไหม้พื้นที่ป่าสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ ก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองในวงกว้าง เป็นอันตรายคุณภาพชีวิตของประชาชนเกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand