TNN online จิสด้าเผย จุดความร้อนสะสมทั่วไทยปี 65 ดีขึ้นกว่าปีก่อน

TNN ONLINE

Earth

จิสด้าเผย จุดความร้อนสะสมทั่วไทยปี 65 ดีขึ้นกว่าปีก่อน

จิสด้าเผย จุดความร้อนสะสมทั่วไทยปี 65 ดีขึ้นกว่าปีก่อน

ในช่วงฤดูร้อน ประเทศไทยมักจะพบปัญหาไฟฟ่า และจุดความร้อนในหลายพื้นที่ แต่ปีนี้จุดความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยน้อยลงกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก สาเหตุสำคัญมาจากอิทธิพลของลานีญา ที่ทำให้ปีนี้ฝนตกมากกว่าปกติ

จิสด้าเปิดเผยข้อมูลว่าจุดความร้อนสะสมทั้งประเทศนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2560-2564 ในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนนั้น ในปีพ.ศ.2562 พบจุดความร้อนสูงถึง 205,373 จุดทั่วประเทศ ตามมาด้วยปีพ.ศ. 2563 พบจุดความร้อน 205,288 จุด และลดลงมาเหลือ 101,869 จุด ในปีพ.ศ. 2564 และในปี พ.ศ.2565 นับตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนมีนาคม ประเทศไทยพบจุดความร้อนทั่วประเทศ 31,082 จุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.12 ของจำนวนจุดความร้อนปีพ.ศ. 2564 ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมาถึง 48,359 จุด เพราะปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันนั้น พบจุดความร้อนสะสมทั้งประเทศ 79,441 จุด และในปี พ.ศ. 2563 พบกว่า 128,537 จุดเลยทีเดียว จิสด้าเผยว่าปัจจัยที่ทำให้จุดความร้อนสะสมลดลงนั้น ประการแรกคือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ทำให้ในปัจจุบันสามารถที่จะคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่าล่วงหน้าได้ด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ในอดีตและทำให้วางแผนป้องกันได้แม่นยำมากขึ้น ประการที่สองเกิดจากความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ รวมถึงภาคประชาชนที่ร่วมกันดูแลและเฝ้าระวังปัญหาไฟป่า และสุดท้ายคือ ปีนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์ลานีญา ทำให้ปีนี้มีฝนตกมากกว่าปกติ ส่งผลให้จุดความร้อนในพื้นที่ต่างๆลดน้อยลงไปด้วย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง