เชียงใหม่วิกฤต! ค่า 'ฝุ่น PM 2.5' พุ่งติดอันดับ 5 ของโลก

TNN ONLINE

ภูมิภาค

เชียงใหม่วิกฤต! ค่า 'ฝุ่น PM 2.5' พุ่งติดอันดับ 5 ของโลก

เชียงใหม่วิกฤต! ค่า 'ฝุ่น PM 2.5' พุ่งติดอันดับ 5 ของโลก

เชียงใหม่เผชิญวิกฤตฝุ่นพิษปกคลุมเมือง ล่าสุดอากาศแย่ติดอันดับ 5 ของโลก

วันนี้( 13 ม.ค.63) เว็บไซต์ AirVisual รายงานการจัดอันดับค่าฝุ่น PM 2.5 แบบเรียลไทม์รอบโลก โดยพบว่าจังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทยมีปริมาณฝุ่นแบบภาพรวมที่ 190 US AQI ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นสูงติดอันดับที่ 5 ของโลก


ทั้งนี้ สถานการณ์ฝุ่นพิษที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่ขั้นวิกฤตเป็นวันแรก ตลอดทั้งวันนี้ทั่วทั้งเมืองถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มควันสีขาว ทั้งในเขตเมืองและอำเภออื่น ๆ โดยในเวลา 15.00 น. แอพพลิเคชั่น air4thai ของกรมควบคุมมลพิษ รายงานค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 จากสถานีตรวจวัดที่ตำบลสุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ ได้ที่ 81 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนที่ ตำบลศรีภูมิ กลางเมืองเชียงใหม่ วัดได้ 76 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ขณะที่เครื่องวัดค่าฝุ่น Dustboy ของศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ CMU CCDC ระบุพบค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 รายชั่วโมง ในช่วงเวลาเดียวกัน สูงเกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในทุกจุดของสถานีตรวจวัด สูงสุดที่จุดตรวจวัดโรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม วัดได้ที่ 169 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร


ส่วนในพื้นที่อำเภออื่น ๆ เกือบทุกอำเภอ ค่าฝุ่นพิษเกินมาตรฐานด้วยเช่นกัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยวันนี้ถือเป็นวันแรกที่ค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เกินค่ามาตรฐานพร้อมกันเกือบทั้งจังหวัด ขณะที่กลุ่มหมอกควันที่หนาแน่น ทำให้ช่วงบ่ายวันนี้มองเห็นดอยสุเทพได้เลือนลาง เป็นดัชชีชี้วัดความหนาแน่นของฝุ่นควันในเขตเมืองเชียงใหม่ได้อย่างดี

ทั้งนี้ ปัญหาหมอกควันที่เกินค่ามาตรฐาน ทำให้ประชาชนต้องเริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้น ขณะที่ทางจังหวัดกำชับทุกท้องที่ใช้มาตรการทางกฏหมายที่เด็ดขาดกับผู้ที่ฝ่าฝืน ตามประกาศ กำหนดเขตควบคุมการผาในที่โล่งทุกชนิดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม ที่ทางจังหวัดได้ประกาศใช้ระหว่าง วันที่ 10 ม.ค. - 30 เม.ย. 2563เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand