TNN online ผู้เดินทางจาก 8 ประเทศกลุ่มเสี่ยง มีจำนวนทั้งสิ้น 786 ราย คงค้างอยู่ในประเทศไทยขณะนี้ 782 ราย

TNN ONLINE

InfoGraphic

ผู้เดินทางจาก 8 ประเทศกลุ่มเสี่ยง มีจำนวนทั้งสิ้น 786 ราย คงค้างอยู่ในประเทศไทยขณะนี้ 782 ราย

ผู้เดินทางจาก 8 ประเทศกลุ่มเสี่ยง มีจำนวนทั้งสิ้น 786 ราย คงค้างอยู่ในประเทศไทยขณะนี้ 782 ราย

ผู้ที่ลงทะเบียนจากทวีปแอฟริกาขอเข้าประเทศไทยจนถึงวันที่ 5 ธ.ค. มีจำนวนทั้งสิ้น 786 ราย คงค้างอยู่ในประเทศไทยขณะนี้ 782 ราย

ขณะที่ในประเทศไทยนั้น จากข้อมูลผู้เดินทางจากทวีปแอฟริกา และ 8 ประเทศเสี่ยงสูง ผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 15-27 พ.ย. และผู้ที่ลงทะเบียนจากทวีปแอฟริกาขอเข้าประเทศไทยจนถึงวันที่ 5 ธ.ค. มีจำนวนทั้งสิ้น 786 ราย คงค้างอยู่ในประเทศไทยขณะนี้ 782 ราย

โดยในจำนวนนี้เป็นผู้เดินทางจาก 8 ประเทศ เสี่ยงสูง 255 ราย ซึ่งยังตกค้างในประเทศไทย อีก 252 ราย ในจำนวนดังกล่าวติดตามได้แล้ว 11 ราย


ผู้เดินทางจาก 8 ประเทศกลุ่มเสี่ยง มีจำนวนทั้งสิ้น 786 ราย คงค้างอยู่ในประเทศไทยขณะนี้ 782 ราย


กรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักตรวจคนเข้าเมือง เร่งติดตามโดยใช้การส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" และอีเมลไปยังผู้เดินทาง เพื่อให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อซ้ำ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการรายงานผลให้ประชาชนทราบภายหลัง


ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มนักท่องเหล่านี้เป็นประชากรที่มีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากมีการตรวจคัดกรองหาเชื้อก่อนการเดินทางเข้าไทย แล้วต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดส ซึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่คงค้างในประเทศไทย จาก 8 ประเทศเสี่ยงสูงเป็นการเข้ามาก่อน ที่จะมีมาตรการงดการเดินทางเข้าประเทศ โดยได้เข้าโครงการ Sandbox มีการกักตัว 7 วัน ตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit 2 ครั้ง


ข้อมูล กรมควบคุมโรค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง