TNN online เลือกตั้ง 2566 สภาพัฒน์ ห่วงนโยบายหาเสียงกระทบการเงินไทย

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 สภาพัฒน์ ห่วงนโยบายหาเสียงกระทบการเงินไทย

เลือกตั้ง 2566 สภาพัฒน์ ห่วงนโยบายหาเสียงกระทบการเงินไทย

เลือกตั้ง 2566 สภาพัฒน์ ห่วงนโยบายหาเสียงกระทบการเงินไทย

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ แสดงความเป็นห่วงต่อกรณีการประกาศนโยบายการหาเสียงของพรรคการเมือง โดยเฉพาะการชูนโยบายพักหนี้ ที่อาจทำให้เกิดปัญหาวินัยการเงินและกระทบต่อคนที่ชำระหนี้ดี รวมถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนตามมา 


โดยวิธีการแก้ปัญหานี้ที่ดีที่สุดควรจะแก้หนี้เป็นรายบุคคล ซึ่งแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพ พร้อมชี้ว่า ปัจจุบันปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยยังคงอยู่ในระดับสูง โดยหนี้ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 อยู่กับธนาคารรัฐ และอีกร้อยละ 10 อยู่กับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งแม้ภาพรวมหนี้จะอยู่ระบบสถาบันการเงินรัฐเยอะ แต่ก็สถานะก็ยังแข็งแกร่ง ไม่มีปัญหา เนื่องจากธนาคารรัฐจะมีการแยกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับโครงการรัฐไว้ต่างหาก จึงไม่กระทบต่อภาพรวม 

undefined


แต่ข้อเสียก็คืออาจจะกระทบต่องบประมาณของรัฐบาล ที่จะต้องหาเงินไปสนับสนุนหรือจ่ายชดเชยให้ ทั้งนี้ ไม่อยากให้พรรคการเมืองนำนโยบายหาเสียงพักหนี้มาใช้อีก เพราะจะส่งผลเสียต่อหนี้ครัวเรือนในระยะยาว และทำให้คนไทยขาดวินัยในการใช้หนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ สิ่งแวดล้อมของไทยก็ทำให้คนเป็นหนี้ได้ง่ายขึ้น เช่น การให้ซื้อก่อนผ่อนทีหลัง หรือการผ่อน 0% นาน 10 เดือน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง