TNN online ประมวลภาพ เปิดเรียนวันแรก นร. ตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ประมวลภาพ เปิดเรียนวันแรก นร. ตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียน

ประมวลภาพ เปิดเรียนวันแรก นร. ตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียน

บรรยากาศเช้าวันแรกของการเปิดเรียนแบบ On-site ในส่วนของโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นไปอย่างคึกคัก นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางมาเองโดยมีการตรวจ ATK นักเรียนทุกคนก่อนที่จะปล่อยเข้าชั้นเรียน

บรรยากาศเช้าวันแรกของการเปิดเรียนแบบ On-site ในส่วนของโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นไปอย่างคึกคัก นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางมาเองโดยมีการตรวจ ATK นักเรียนทุกคนก่อนที่จะปล่อยเข้าชั้นเรียน ที่ โรงเรียนกิ่งเพชร ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร


โดยโรงเรียนในสังกัด กทมมีเปิดทั้งหมด 109 โรงเรียน ซึ่งมีการนัดหมายนักเรียนให้มาทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ในวันที่ 15 .. 64 ก่อนเข้าเรียน รวมถึงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 .. 64 ที่ผ่านมา


ทั้งนี้ หลังจากเปิดทำการเรียนการสอนใน วันที่ 15 .. 64 แล้ว กรุงเทพมหานครจะยังมีการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ในนักเรียนเป็นระยะตามมาตรการและประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยเน้นเด็กนักเรียนที่มีความเสี่ยงก่อน เช่น เด็กพิเศษ มีโรคประจำตัว เป็นต้น(เมื่อวันที่ 15 ..64)


ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์


อัลบัมรูปภาพ 24ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง