TNN online แกร็บ เปิดลงทะเบียนฟรี! ฉีด “วัคซีนซิโนฟาร์ม” วันนี้ - 30 ก.ย.

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

แกร็บ เปิดลงทะเบียนฟรี! ฉีด “วัคซีนซิโนฟาร์ม” วันนี้ - 30 ก.ย.

แกร็บ เปิดลงทะเบียนฟรี! ฉีด “วัคซีนซิโนฟาร์ม” วันนี้ - 30 ก.ย.

แกร็บ เปิดลงทะเบียนฉีด “วัคซีนซิโนฟาร์ม” แก่ประชาชนในกลุ่มอาชีพเสี่ยงและบุคคลทั่วไปที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน วันนี้-30 ก.ย.

วันนี้ ( 29 ก.ย. 64 )แกร็บ เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ภายใต้โครงการ “วัคซีนเพื่อคนไทย พร้อมใจสู้ไปด้วยกัน” ใน 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี และ ระยอง แก่ประชาชนในกลุ่มอาชีพเสี่ยงและบุคคลทั่วไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 มาก่อน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 30 กันยายน 2564

วันและเวลาลงทะเบียน

เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 30 กันยายน 2564 (ระบบจะปิดอัตโนมัติหากมีการลงทะเบียนเกินจำนวนที่กำหนด) โดยจะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

สถานที่ฉีดวัคซีน

สถานที่ในการฉีดวัคซีนขึ้นอยู่กับจังหวัดที่เลือกรับบริการ โดยจะมีการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้ลงทะเบียนรับทราบอีกครั้งผ่าน SMS

ช่องทางการลงทะเบียน (ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 64 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป)

กรุงเทพมหานคร (กดที่นี่)

ต่างจังหวัด** (กดที่นี่)

วิธีลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19

  1. 1.ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มเพื่อขอรับสิทธิ
  2. 2.รอการยืนยันการได้รับสิทธิฉีดวัคซีน รวมถึงวัน เวลาและสถานที่ในการเข้ารับวัคซีน ผ่านทาง SMS ภายใน 7 วัน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับวัคซีนโควิด-19

  • -สัญชาติไทย
  • -อายุระหว่าง 18 – 60 ปี
  • -ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน (หากเคยติดโควิด-19 ควรทิ้งระยะประมาณ 3-6 เดือนก่อนรับวัคซีนโควิด-19 หรือปรึกษาแพทย์ก่อนการเข้ารับวัคซีน)

คำถามทั่วไป

ถาม : หากไม่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัดดังกล่าว สามารถขอรับวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่

ตอบ : ได้ หากสามารถเดินทางมาตามสถานที่ในวันเวลาที่นัดหมายได้

ถาม : หากต้องการยกเลิกการขอรับวัคซีนโควิด-19 ต้องแจ้งแกร็บ หรือไม่
ตอบ : กรุณาแจ้งการยกเลิก (กดที่นี่)

ถาม : หากไม่สะดวกเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันเวลาที่แจ้งผ่าน SMS จะสามารถขอเลื่อนวันได้หรือไม่
ตอบ : หากไม่สะดวกมารับการฉีดวัคซีนในวันและเวลาที่แจ้ง ถือว่าท่านสละสิทธิทันที และไม่สามารถรับการเปิดสิทธิในรอบถัดไป

ถาม : ในแต่ละรอบมาสายได้หรือไม่
ตอบ : แนะนำให้ท่านมาก่อนเวลา 15 นาที หากท่านมาสายเกินเวลา อาจจะเสียสิทธิ และไม่สามารถรับประกันการเปิดสิทธิในรอบถัดไปให้ท่านได้

ถาม : กรณีได้รับ SMS แล้วเผลอลบ สามารถดูข้อมูลได้ที่ไหนบ้าง
ตอบ : หากได้รับ SMS แล้วแนะนำให้จดวันเวลาและสถานที่ลงในปฎิทิน เนื่องจากหากกดลบ SMS ดังกล่าวแล้วจะไม่สามารถเช็ควันเวลาและสถานที่ได้อีก อย่างไรก็ดี ผู้เข้ารับวัคซีนไม่จำเป็นต้องโชว์ SMS ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เพียงแค่ผู้เข้ารับวัคซีนมาที่โรงพยาบาลตามวันเวลาที่ระบุไว้ใน SMS ก็ถือเป็นอันเรียบร้อย

ถาม : เมื่อฉีดวัคซีนเสร็จแล้ว จะมีการยืนยันขึ้นในระบบหมอพร้อมหรือไม่
ตอบ : เนื่องจากตอนนี้ระบบหมอพร้อมและระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังไม่เชื่อมต่อกันอย่างเรียบร้อย ดังนั้นผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มจะยังไม่มีข้อมูลขึ้นในระบบหมอพร้อม (หรือขึ้นในระบบช้า) ทั้งนี้ ผู้รับวัคซีนจะได้รับเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จ โดยเอกสารจะระบุการรับวัคซีนเข็มที่ 1 และนัดหมายการเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2

ถาม : หากกรอกข้อมูลตอนลงทะเบียนผิด ต้องทำอย่างไร
ตอบ : หากกรอกข้อมูลผิด เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน หรือ เบอร์โทรศัพท์ผิด ให้กรอกข้อมูลที่ผิดเหล่านั้นในฟอร์มแจ้งการยกเลิก (กดที่นี่) หลังจากแจ้งยกเลิกข้อมูลที่ผิดแล้ว ให้เข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อขอรับวัคซีนใหม่ผ่านลิงค์ลงทะเบียน ทั้งนี้ หากสิทธิการขอรับวัคซีนเต็มแล้ว ฟอร์มลงทะเบียนจะถูกปิดทันทีและแกร็บขอสงวนสิทธิไม่อนุโลมการขอสิทธิคืนหลังจากกดยืนยันยกเลิกสิทธิในทุกกรณี

ข่าวแนะนำ