อัปเดต! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งลงทะเบียน และ Walk-in มีที่ไหนบ้าง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

อัปเดต! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งลงทะเบียน และ Walk-in มีที่ไหนบ้าง

อัปเดต! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งลงทะเบียน และ Walk-in มีที่ไหนบ้าง

อัปเดตล่าสุด! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งแบบลงทะเบียน และ Walk-in มีที่ไหนบ้าง-เช็กเงื่อนไขของแต่ละที่ได้เลย

ภาพจาก TNN ONLINE

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อนลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก“ซิโนฟาร์ม”

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (วัคซีนได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน)

ระบบจะเปิดลงทะเบียนในวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป กำหนดฉีดวัคซีนในวันที่ 18,20-25 กันยายน 2564

คำชี้แจง

1. สำหรับประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2. หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ขอให้นำเอกสารการฝากครรภ์มาในวันฉีดวัคซีน

3. บริการให้กับผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนโควิดมาก่อนหากตรวจพบว่าท่านเคยได้รับวัคซีนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์การรับบริการ

4. ก่อนกรอกแบบฟอร์มนี้กรุณาลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม เพื่อรับวันนัด

5. เจ้าหน้าที่จะยืนยันวันนัดหมายผ่านระบบหมอพร้อม หรือ ข้อความ SMS

6. กรุณามาตามวัน เวลา ที่นัดหมาย เพื่อลดความแออัดในการรับบริการ

หากท่านไม่มาตามนัดที่ท่านเลือกในระบบ ถือว่าสละสิทธิ์

7. สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 065-205-3686

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนผ่าน Link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdilV0-ddQkvE70SaHmNaGOhhAwllME_4LfxkeyAmHBelwE_Q/closedform หรือ Scan QR CODE

สำหรับการเดินทางมารับบริการวัคซีนที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย แนะนำให้เดินทางมาด้วยรถสาธารณะ ได้แก่ รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีสามย่าน ฝั่งจามจุรีสแควร์

อัปเดต! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งลงทะเบียน และ Walk-in มีที่ไหนบ้าง


ไทยร่วมใจ

เปิดลงทะเบียนรับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1

*เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน (วัคซีนคงเหลือ จากผู้ที่ไม่มาแสดงตน 100,000 โดส)

เปิดลงทะเบียน 9-11 กันยายน 2564 เริ่มลงทะเบียน 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. (จะปิดรับลงทะเบียนเมื่อผู้จองสิทธิ์ครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมา)

*** ฉีดวัคซีนวันที่ 14-15 กันยายน 2564 ***

สำหรับผู้มีสิทธิรับวัคซีน

ต้องเป็นประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย มีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.)

ช่องทางลงทะเบียน

ลงทะเบียนผ่านช่องทาง www.ไทยร่วมใจ.com แอปพลิเคชันเป๋าตัง และร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการ

อัปเดต! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งลงทะเบียน และ Walk-in มีที่ไหนบ้าง


คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

เปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1

สำหรับเด็ก อายุ 12 - 18 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2546 - 2552) ที่มีโรคเรื้อรังและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร

สามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 6 - 8 กันยายน 2564 ผ่านลิงค์นี้ https://eservice.vajira.ac.th/vjrvaccine/online/index.php/ps/register/check608 หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

พร้อมส่งภาพถ่ายเป็นไฟล์แนบมาด้วย ดังนี้

1. เอกสารระบุตัวบุคคล บัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง

2. เอกสารระบุการเจ็บป่วย เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือใบนัดตรวจสถานพยาบาล หรือใบรับรองผู้พิการ หรือใบรับรองหรือเอกสารใด ๆ ที่ระบุว่า มีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังตามเกณฑ์ที่กำหนด

3. กรณีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ให้ส่งภาพถ่ายเด็กขณะชั่งน้ำหนัก พร้อมค่าน้ำหนักมาด้วย

**กำหนดฉีดวัคซีนวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 6

***ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารครบถ้วนตามเงื่อนไข

เมื่อผ่านการตรวจสอบข้อมูล ทาง รพ. จะส่ง sms ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ เมื่อท่านได้รับ sms จาก VJReService ขอให้ลงทะเบียนผ่านลิงค์ เพื่อยืนยันเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามที่ รพ. กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน VAJIRA COVID LINE โทร. 022443949

อัปเดต! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งลงทะเบียน และ Walk-in มีที่ไหนบ้าง


โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง หรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

รับวันละ 300 คิว

วันที่ 6-10 กันยายน 2564

เวลา 08.00-15.00 น. (พัก 11.30-12.30 น.)

ณ จุดบริการวัคซีนโควิด-19 ชั้น 1 อาคารชุมนุมสัญญาบัตร

กรุณานำหลักฐานเพื่อยืนยันกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น ใบนัดการรักษา ยารักษาโรค ใบรับรองการตั้งครรภ์หรือเอกสารอื่น

พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับบริการ

อัปเดต! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งลงทะเบียน และ Walk-in มีที่ไหนบ้าง


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง