เช็กด่วน! คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กด่วน! คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

เช็กด่วน! คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

เช็กเงื่อนไขด่วน! คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็ก อายุ 12 - 18 ปี

ภาพโดย TNN ONLINE

วันนี้ (6ก.ย.64) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1

สำหรับเด็ก อายุ 12 - 18 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2546 - 2552) ที่มีโรคเรื้อรังและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร

สามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 6 - 8 กันยายน 2564 ผ่านลิงค์นี้ https://eservice.vajira.ac.th/vjrvaccine/online/index.php/ps/register/check608 หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

พร้อมส่งภาพถ่ายเป็นไฟล์แนบมาด้วย ดังนี้

1. เอกสารระบุตัวบุคคล บัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง

2. เอกสารระบุการเจ็บป่วย เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือใบนัดตรวจสถานพยาบาล หรือใบรับรองผู้พิการ หรือใบรับรองหรือเอกสารใด ๆ ที่ระบุว่า มีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังตามเกณฑ์ที่กำหนด

3. กรณีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ให้ส่งภาพถ่ายเด็กขณะชั่งน้ำหนัก พร้อมค่าน้ำหนักมาด้วย

**กำหนดฉีดวัคซีนวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 6

***ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารครบถ้วนตามเงื่อนไข

เมื่อผ่านการตรวจสอบข้อมูล ทาง รพ. จะส่ง sms ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ เมื่อท่านได้รับ sms จาก VJReService ขอให้ลงทะเบียนผ่านลิงค์ เพื่อยืนยันเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามที่ รพ. กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน VAJIRA COVID LINE โทร. 022443949


เช็กด่วน! คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง