เปิดวิธีการขอรับ "ชุดตรวจโควิด ATK" ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" ฟรี!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดวิธีการขอรับ "ชุดตรวจโควิด ATK" ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" ฟรี!

เปิดวิธีการขอรับ ชุดตรวจโควิด ATK ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ฟรี!

สปสช.เปิดขั้นตอนการขอรับ "ชุดตรวจโควิด ATK" 8.5 ล้านชุดฟรี สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อตรวจโควิดด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" คาดเริ่มแจกวันที่ 8-9 ก.ย.นี้

วันนี้ (1 ก.ย.64) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เตรียมกระจายชุดตรวจโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 8.5 ล้านชุด โดยส่วนของประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะรับ ATK ผ่าน แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ซึ่งคาดว่าจะเริ่มกระจายให้กับประชาชนได้ช่วงวันที่ 8-9 ก.ย.นี้


สำหรับวิธีขอรับ "ชุดตรวจโควิด-19" แบบ Antigen Test Kit (ATK) ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" มีขั้นตอน ดังนี้


1.เปิดแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"

2.ทำแบบคัดกรองความเสี่ยง

3.กด "รับชุดตรวจโควิด-19" หากผลประเมินพบว่าอยู่ในเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง ให้เข้ารับชุดตรวจ ATK ตามหน่วยบริการที่ระบุไว้ในพื้นที่

4.สแกน QR Code ในระบบ แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เพื่อยืนยันตัวตน

5.รับชุดตรวจ ATK ฟรี ที่หน่วยบริการจะจ่ายชุดตรวจ ATK จำนวน 2 ชุด สำหรับการตรวจ 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 5 วัน พร้อมรับคำแนะนำการดูแลตนเอง

6.กรณีที่ผลเป็นบวก ตรวจพบเชื้อ สามารถเข้าสู่ระบบการดูแล Home Isolation สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ได้


สำหรับประชาชนที่ ไม่มีสมาร์ทโฟน จะมีการกระจายชุดตรวจ ATK เชิงรุกในชุมชนพื้นที่สีแดงใน กทม. ซึ่งกำหนดไว้ 2,000 ชุมชน โดยกระจายผ่านทางผู้นำชุมชน และ อสส. เพื่อกระจายให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน เพื่อให้สามารถครอบคลุมการแจกจ่ายได้อย่างทั่วถึง รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวก และลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อด้วยเช่นกัน

หน่วยบริการเอกชนที่สมัครเข้าร่วมแจก "ชุดตรวจโควิด ATK" จำนวน 1,559 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค.64) แบ่งเป็น


- ร้านยาแผนปัจจุบันประเภท 1 จำนวน 1,436 แห่ง หรือ 92.11%

- คลินิกเวชกรรมจำนวน 114 แห่ง หรือ 7.3%

- คลินิกพยาบาลจำนวน 9 แห่ง หรือ 0.58%


อย่างไรก็ตาม หากเกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น จะมีการเปิดระบบจัดส่งชุดตรวจ ATK ทางไปรษณีย์ต่อไป เพื่อลดการเดินทางและแพร่กระจายเชื้อ


ด้าน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สำหรับช่องทางการกระจายนั้น จะกระจายผ่านหน่วยบริการที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพใน 2 รูปแบบ คือ


1.แจกให้ชุมชนแออัด รวมทั้งกระจายไปตามตลาดต่างๆ โดยที่ทางผู้นำชุมชน หรือผู้ประสานงาน หรืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จะดำเนินการรับชุดตรวจและกระจายให้กลุ่มเป้าหมายโดยที่ประชาชนไม่ต้องเดินทางมารับที่หน่วยบริการ ใน กทม.ลงทะเบียนรับ ATK กับศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) ส่วนต่างจังหวัด ลงทะเบียนรับ ATK กับหน่วยบริการในพื้นที่ เช่น รพ.สต. หรือ รพ.ใกล้ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

1.ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค (ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด)

2.ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ (มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบ หายใจลำบาก)

3.ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อโควิด

4.ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน


2.แจกที่หน่วยบริการ ได้แก่ รพ. และ รพ.สต.ทุกแห่ง รวมถึงคลินิก และร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่สีแดงเพื่อให้กลุ่มที่มีความเสี่ยงนำกลับไปตรวจที่บ้าน โดยประชาชนขอรับผ่านแอปเป๋าตัง หากเข้าเกณฑ์ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง จะมีขั้นตอนให้ดูร้านขายยาใกล้บ้าน และโทรประสานเพื่อไปขอรับหรือให้ผู้อื่นไปรับที่หน่วยบริการ

วิธีดูว่ามีหน่วยบริการไหนเข้าร่วมบ้างนั้น ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยขณะนี้ธนาคารกรุงไทยกำลังพัฒนาระบบและคาดว่าวันที่ 11 ก.ย.64 นี้ จะมีการอัพเดทแอปเป๋าตังที่เพิ่มเมนูรับชุดตรวจโควิด-19 ฟรี ในหัวข้อเป๋าตังสุขภาพแล้วเสร็จ ซึ่งประชาชนกลุ่มเสี่ยงเลือกใช้บริการตามเมนูนี้ได้ อีกทั้งที่หน้าร้านยาก็จะมีสติกเกอร์ใหญ่ๆ ว่าเป็นจุดแจก ATK ของ สปสช. ด้วย

"ที่ต้องแจกผ่านหน่วยบริการเพราะต้องการให้มีการให้คำแนะนำ และการแจกจะแจกคนละ 2 ชุดเพราะเมื่อได้ผลเป็นลบแล้วอาจยังไว้วางใจไม่ได้ อีก 5 วันอาจต้องตรวจอีกครั้ง และถ้ามีผลเป็นบวกก็จะมีขั้นตอนเพื่อนำเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้านหรือ Home Isolation หรือถ้าเข้าระบบการดูแลในระบบชุมชน หรือ Community Isolation ก็จะต้องตรวจซ้ำด้วย RT-PCR" นพ.จเด็จ กล่าว

นพ.จเด็จ กล่าวอีกว่า หากประชาชนมีปัญหาในการรับชุดตรวจ ATK สามารถโทรถามสายด่วน สปสช. 1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ add line สปสช. ที่ @nhso เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆได้เช่นกัน นอกจากนี้แล้ว ขอแนะนำประชาชนที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยให้ add friend กับ @nhso ไว้ก่อนก็ได้ เพราะเมื่อเกิดเหตุจำเป็นก็จะได้สอบถามข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง