ศิริราชเปิดจอง วัคซีนไฟเซอร์ ผ่านแอปฯ ‘Siriraj Connect’ 20 ส.ค.นี้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ศิริราชเปิดจอง วัคซีนไฟเซอร์ ผ่านแอปฯ ‘Siriraj Connect’ 20 ส.ค.นี้

ศิริราชเปิดจอง วัคซีนไฟเซอร์ ผ่านแอปฯ ‘Siriraj Connect’  20 ส.ค.นี้

ศิริราชเปิดจอง วัคซีนไฟเซอร์ ให้เด็กกลุ่มเสี่ยง-สตรีมีครรภ์ 12 สัปดาห์ ผ่านแอปฯ ‘Siriraj Connect’ 20 ส.ค.นี้

วันนี้ ( 19 ส.ค. 64 )โรงพยาบาลศิริราช แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดจอง ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท ไฟเซอร์ โดยผู้มีสิทธิในการรับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.สตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

2. ผู้ป่วยเด็กอายุตั้งแต่ 12 ถึง 18 ปี ที่มีโรคในกลุ่ม 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ได้แก่

- โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งโรคหอบหืดที่มีอาการระดับปานกลางหรือรุนแรง

- โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคหลอดเลือดสมอง

- โรคไตวายเรื้อรัง

- โรคอ้วนที่มีน้ำหนักเกิน 70 กก. ในเด็กอายุ 12-13 ปี, น้ำหนักเกิน 80 กก. ในอายุ 13-15 ปี, น้ำหนักเกิน 90 กก.ในเด็กอายุ 15-18 ปี

ทั้งนี้โดยสตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และ ผู้ป่วยเด็กที่เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชและมีรายชื่อในรายชื่อผู้เป็นโรคใน 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับการส่งรายชื่อเข้าระบบของกระทรวงสาธารณสุข

ศิริราชเปิดจองวัคซีนไฟเซอร์วันไหน?

- สามารถเข้าจองวันและเวลารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของบริษัท ไฟเซอร์ ผ่าน แอปพลิเคชัน Siriraj Connect ได้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. ถึง 28 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. หรือจนกว่ามีการจองครบตามจำนวนที่กำหนด ทั้งนี้ อาจมีการเปิดคิวจองเพิ่มเติมกรณีที่โรงพยาบาลศิริราช ได้รับวัคซีนเพิ่มภายหลังซึ่งท่านต้องเข้าระบบเพื่อตรวจสอบเป็นระยะๆ

ศิริราชเริ่มฉีด วัคซีนไฟเซอร์ เมื่อไร ?

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีนสามารถเข้ารับบริการฉีดระหว่างวันที่ 26 – 29 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

เอกสารที่ต้องนำมาในวันฉีดวัคซีน มีอะไรบ้าง

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาสูติบัตร

3.สำเนาทะเบียนบ้าน,หลักฐานการฝากครรภ์ (สำหรับสตรีมีครรภ์),ผู้มีอำนาจลงนามเพื่ออนุญาตการฉีดวัคซีน (สำหรับผู้ป่วยเด็ก)

หมายเหตุควรรู้ก่อนจอง วัคซีนไฟเซอร์ ศิริราช

สำหรับผู้ที่ได้รับการติดต่อจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อนัดหมายให้มารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของบริษัท Pfizer แล้ว ขอความกรุณาไม่ จองวัคซีนในระบบ Siriraj connect นี้อีก เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนผิดพลาดอันอาจทำให้ท่านไม่ได้รับวัคซีนครั้งนี้

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง