หมอยง เผย ควบคุมโรคระบาดต้องทำพร้อมกันทั้งโลก ชาติที่มีวัคซีนมากกว่าต้องแบ่งปัน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

หมอยง เผย ควบคุมโรคระบาดต้องทำพร้อมกันทั้งโลก ชาติที่มีวัคซีนมากกว่าต้องแบ่งปัน

หมอยง เผย ควบคุมโรคระบาดต้องทำพร้อมกันทั้งโลก ชาติที่มีวัคซีนมากกว่าต้องแบ่งปัน

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เผย การควบคุมโรคระบาดต้องทำพร้อมกันทั้งโลก ไม่ใช่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่ง ขณะที่ ประเทศที่มีวัคซีนมากกว่าต้องแบ่งปัน ไม่เช่นนั้นไวรัสจะเกิดสายพันธุ์ใหม่ และย้อนกลับไปยังประเทศที่ควบคุมได้แล้ว

วันนี้ (19 ส.ค.64) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก "Yong Poovorawan" ว่าการระบาดของโรคโควิด 19 เกิดขึ้นเป็นระลอก ตามสายพันธุ์ที่เปลี่ยนไป การควบคุมการระบาดของโรค จะต้องควบคุมทั้งโลกใบนี้ ไม่ใช่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่ง

เราจะเห็นว่าประเทศพัฒนาแล้ว หรือประเทศทางตะวันตกมีวัคซีนเพียงพอและให้กับประชากรได้เป็นจำนวนมาก เหมือนว่าจะควบคุมได้ด้วยวัคซีน แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่

ในขณะที่ประเทศอื่นมีการระบาดอย่างรุนแรง และต้องการความช่วยเหลือพร้อมกันในการควบคุมให้เร็วที่สุด ถ้าไม่เช่นนั้นไวรัสก็จะเกิดสายพันธุ์ใหม่ และย้อนกลับไปยังประเทศที่ควบคุมได้แล้ว

'หมอยง' เผยการควบคุมโรคระบาดต้องทำพร้อมกันทั้งโลก ประเทศที่มีวัคซีนมากกว่าต้องแบ่งปัน

การควบคุม จึงต้องควบคุมไปพร้อมกันทั้งโลกใบนี้ ไม่ใช่คิดว่าจะควบคุมในประเทศของตนด้วยวัคซีนก็พอแล้ว แต่ผลลัพธ์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ก็จะย้อนกลับไปหาได้ จึงเป็นการสอนให้รู้จักแบ่งปัน ประเทศที่มีวัคซีนมากกว่า ก็ต้องแบ่งปันไปให้ประเทศที่มีโอกาสน้อยกว่าไม่ให้เกิดโรคนี้ระบาดขึ้นมาอย่างรุนแรงได้ เพราะถ้าระบาดอย่างรุนแรงก็จะเกิดสายพันธุ์ใหม่ และจะย้อนกลับไประบาดได้ถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนได้เป็นจำนวนมากก็ตาม

ประเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่ฉีดวัคซีน mRNA (Pfizer) ได้เป็นจำนวนที่สูงมาก และควบคุมการระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็ว ลดอัตราการตายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่แล้วเวลาผ่านมาแค่ 8 เดือน อิสราเอลมีการพบจำนวนผู้ป่วยสายพันธุ์เดลต้า (650 คนต่อล้านของประชากร) เมื่อคิดต่อประชากรแล้ว จำนวนผู้ป่วยมากกว่าประเทศไทย แต่อัตราการเสียชีวิตลดน้อยลง

'หมอยง' เผยการควบคุมโรคระบาดต้องทำพร้อมกันทั้งโลก ประเทศที่มีวัคซีนมากกว่าต้องแบ่งปัน

ผู้ที่ฉีดวัคซีนมานานแล้ว นานเกิน 6 เดือน จะมีโอกาสเกิดโรคได้มากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนมาแล้วน้อยกว่า 6 เดือนอยู่ 2.2 เท่า ไม่ว่าวัคซีนอะไร เมื่อฉีดมานานแล้ว ภูมิต้านทานก็จะลดลง และไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ได้ (สายพันธุ์เดลต้า) จึงเป็นเหตุให้อิสราเอลเริ่มจะมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3

การควบคุมโรคระบาดของโลก ต้องรู้จักแบ่งปัน และควบคุมไปพร้อมๆกันไม่ให้เกิดการระบาดใหญ่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะถ้ามีการระบาดใหญ่ โอกาสที่ไวรัสจะกลายพันธุ์ มีมาก และก็จะย้อนกลับ ไประบาดใหญ่ทั่วโลกได้อีก ทำนองเดียวกันประเทศที่มีวัคซีนเหลือเฟือ ก็ควรกระจายออกมาควบคุมในประเทศที่กำลังระบาดอย่างรุนแรง หรือ มีแนวโน้มที่จะระบาดอย่างรุนแรงให้รวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดสายพันธุ์ใหม่

ข้อมูลจาก Yong Poovorawan

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง