อัปเดตรายชื่อ รพ.ใน 3 จังหวัด เปิดให้กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 16-19 ส.ค.นี้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

อัปเดตรายชื่อ รพ.ใน 3 จังหวัด เปิดให้กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 16-19 ส.ค.นี้

อัปเดตรายชื่อ รพ.ใน 3 จังหวัด เปิดให้กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 16-19 ส.ค.นี้

อัปเดตรายชื่อโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ที่เปิดให้กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ระหว่างวันที่ 16 -19 สิงหาคม 2564

วันนี้ (16 ส.ค.64) โรงพยาบาลหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ เปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ,หญิงตั้งครรภ์ ,เด็กอายุ 12-18 ปีที่มีโรคเรื้อรัง สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) โดยรายชื่อโรงพยาบาลที่ยังเปิดให้บริการอยู่มีดังนี้

โรงพยาบาลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 วันที่ 17-19 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30-14.00 น. ประชาชนสามารถวอล์ก อินได้ ณ สนามกีฬา กกท. เมืองใหม่บางพลี วันละ 1,000 คิว

เงื่อนไข

- กลุ่มเป้าหมายที่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ผู้อายุ 60 ขึ้นไป เกิดก่อน 15 สิงหาคม 2504

- หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

- ผู้ชายมีน้ำหนักเกิน 100 กก. ผู้หญิงน้ำหนักเกิน 80 กก.

อัปเดต! รายชื่อ รพ.เปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 16-19 ส.ค.

โรงพยาบาลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564

จำกัดจำนวน 252 คน เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 7.00 น. ลงทะเบียนเวลา 8.00-14.00 น.

เงื่อนไข

- สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ที่มีทะเบียนบ้าน อ.คลองเขื่อน หรือฝากครรภ์ที่ รพ.คลองเขื่อน (กรุณานำบัตรประชาชนและสมุดฝากครรภ์มาแสดงเพื่อยืนยันสิทธิ์)

- ผู้ที่มีสิทธิ์ฉีด ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน

- สิ่งที่ใช้ยืนยันสิทธิ์คือบัตรประชาชนและสมุดฝากครรภ์เท่านั้น (หนังสือรับรองไม่สามารถใช้ยืนยันสิทธิ์ได้)

- ยังไม่เปิดฉีดให้กับผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่นอกอำเภอคลองเขื่อน

อัปเดต! รายชื่อ รพ.เปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 16-19 ส.ค.

โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

เงื่อนไข

- ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน16 ส.ค. 2504) และเป็นคนในพื้นที่ อ.พนมสารคาม (เท่านั้น)

- หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปและเป็นคนในพื้นที่ อ.พนมสารคาม (เท่านั้น)

- เด็กอายุ 12-18 ปี ที่มีโรคเรื้อรังและเป็นคนในพื้นที่ อ.พนมสารคาม (เท่านั้น)

- ไม่รับวอล์ก อิน โดยจะให้สิทธิเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าและมีชื่อในระบบ

อัปเดต! รายชื่อ รพ.เปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 16-19 ส.ค.

โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2564

เงื่อนไข

- เฉพาะผู้ที่มีทะเบียนบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดมาก่อน

- กลุ่มเป้าหมายที่สามารถฉีดวัคซีน เด็กอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ที่มีโรคเรื้อรัง ,หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์) และ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

อัปเดต! รายชื่อ รพ.เปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 16-19 ส.ค.

โรงพยาบาลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

เปิดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ วันจันทร์ 16 สิงหาคม 2564 จำกัด 300 คน

เงื่อนไข

- มีภูมิลำเนา อ.บางคล้า

- กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

- เด็กป่วย อายุ 12-18 ปี ที่มีโรคประจำตัวตามประกาศ

- กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

โดยต้องต้องนำหลักฐานโรคประจำตัวของเด็ก ยาที่รับประทาน ประวัติการฝากครรภ์ และเอกสารการอยู่อาศัยที่ อ.บางคล้า มาแสดงตนด้วย

อัปเดตรายชื่อ รพ.ใน 3 จังหวัด เปิดให้กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 16-19 ส.ค.นี้

โรงพยาบาลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

เปิดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงพยาบาลบ้านบึง สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน

เงื่อนไข

- ต้องมีทะเบียนบ้าน หรืออาศัยอยู่ในอำเภอบ้านบึง

- กลุ่มเป้าหมายที่สามารถฉีดวัคซีน เด็กอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ที่มีโรคเรื้อรัง ,หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์) และ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เด็กอายุตามประกาศ และ หญิงตั้งครรภ์ตามเกณฑ์ที่ระบุ,กลุ่มป่วยโรคเบาหวาน ,กลุ่มน้ำหนักเกิน100 กก. ) รับเฉพาะ อ.บ้านบึง หากอยู่อำเภออื่น/ จังหวัดอื่นต้องติดต่อเขตของตนเองเท่านั้น

- ถ้าเป็นคนนอกพื้นที่มาอาศัย/เช่าต้องมีหลักฐานการอยู่อาศัยแสดง+ผู้นำชุมชนรับรองการพักอาศัยจริงในพื้นที่มาติดต่อหน้างานพร้อมกับแสดงบัตรประชาชน ,หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ที่บ้านบึง นำสมุดฝากครรภ์มาแสดง

อัปเดต! รายชื่อ รพ.เปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 16-19 ส.ค.

โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ตะวันออก ซ.ชัยพฤกษ์ โดยสามารถลงทะเบียนหน้างานได้ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. และแบ่งสัดส่วนการลงทะเบียนดังนี้

1.เด็กอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง และโรคอ้วน 300 คน

2.หญิงตั้งครรภ์ 100 คน

3.กลุ่มผู้สูงอายุ 300 คน

4.กลุ่มโรคเรื้อรัง 300 คน

เวลาฉีดสำหรับผู้ลงทะเบียนหน้างาน

8.00-9.00 น. เด็กอายุตั้งแต่ 12-18 ปี และมีโรคเรื้อรัง

9.00-10.00 น. หญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

10.00-12.00 น. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีโรคเรื้อรัง

13.00-15.00 น. อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

เงื่อนไข

กลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป , เด็กอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ,ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง และ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้จะยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 และทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอบางละมุง

หลักฐานที่ใช้ในการแสดงฉีดวัคซีน(อย่างใดอย่างหนึ่ง)

1.ใบรับรองแพทย์ 2.ใบนัด 3.สมุดประจำตัวผู้ป่วย

ผู้ใหญ่

1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืด ที่ควบคุมได้ไม่ดี

2.โรคหัวใจและหลอดเลือด

3.โรคไตเรื้อรังระยะ 5

4.โรคหลอดเลือดสมอง

5.โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด

6.โรคเบาหวาน

เด็ก

1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้ง หอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง

2.โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง

3.โรคไตวายเรื้อรัง

4.โรคเบาหวาน

5.โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ

6.กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาท เด็กที่มีพัฒนาการช้า

โรคอ้วน

-อายุ 12-13 ปี น้ำหนักตั้งแต่ 70 กก. อายุ 13-15 ปี น้ำหนักตั้งแต่ 80 กก.

-อายุ 15-18 ปี น้ำหนักตั้งแต่ 90 กก. อายุตั้งแต่ 18 ปี น้ำหนักตั้งแต่ 100 กก.

อัปเดต! รายชื่อ รพ.เปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 16-19 ส.ค.ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง